Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Hyvä johtaminen nostaa suorituskykyä myös logistiikkatehtävissä

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet
  • Fontin koko: Suurempi Pienempi
  • Osumia: 4074
  • 0 kommenttia
  • Seuraa tätä artikkelia
  • Tulosta

Työnjohto- ja lähiesimiestyö voi vaikuttaa useilla tavoilla työhyvinvointiin ja edelleen suorituskykyyn myös logistiikkaympäristöissä. Yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamamme selvitystyö on kiinnostanut laajaa yritysjoukkoa, ja laajoista aineistoista voi nostaa esille useita merkittäviä havaintoja sekä tarpeellisia kehittämiskohteita työyhteisön kehittämiseksi ja logistiikan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Selvityksen mukaan työntekijöiden terveys ja toimintakyky sekä tyytyväisyys omaa työtään kohtaan ovat matalammalla tasolla kuin muilla toimialoilla, kun käytämme vertailuaineistona kansallista Työ- ja terveys –tutkimusta. Tyytyväisyyttä omaa työtä kohtaan voidaan edistää johtamiskäytännöillä, mutta samalla meidän on jaksettava kehittää myös yleisellä tasolla alan imagoa ja työtehtävien haluttavuutta. Vertailuaineisto paljasti myös yllättäen merkittäviä puutteita logistiikkatehtävissä toimivien terveydentilasta ja toimintakyvystä. Esimiehet kokevat näihin vaikuttamisen vaikeaksi, koska sensitiivisyyden lisäksi asia koetaan henkilökohtaiseksi ja sen kehittäminen työajan ulkopuoliseen vapaa-aikaan kuuluvaksi.

Logistiikkatehtävissä toimivat näkevät kuitenkin mm. perehdyttämiskäytännöt melko hyviksi ja kansallista vertailuaineistoa paremmaksi. Myös työyhteisöjen toimivuus on hyvällä tasolla. Selvitys on linjassa muiden vastaavien tutkimusten kanssa, joissa yleisesti todetaan näillä molemmilla olevan suuri merkitys työn tuloksellisuudelle ja ne vähentävät myös poissaolojen määrää. Nämä puolestaan vaikuttavat edelleen prosessin toimivuuteen ja tehokkuuteen sekä siten koko logistiikan suorituskykyyn.

Selvitys tarkasteli pääasiassa työyhteisötasoa, mutta myös yksilötasolta voidaan tehdä vastaavia havaintoja. Toimiva johtaminen saa työntekijän asenteen ja motivaation kohdilleen, joilla on vielä suurempi vaikutus suorituskykyyn logistiikkatehtävissä kuin esimerkiksi koulutustaustalla tai työkokemuksella. Hyvään johtamiseen kannattaa panostaa, mutta meidän tulee edelleenkin yhdessä etsiä niitä työvälineitä ja käytäntöjä, joilla nämä saadaan osaksi yritysten päivittäistä toimintaa.

0

Kommentit

  • Ei vielä kommentteja. Voit kommentoida, jos haluat.

Kirjoita kommentti

Vieras keskiviikko, 23 tammikuu 2019

uutisia jäseniltä