Euroopan Komissio on 7.4.2022 vahvistanut aloitteen turvallisten ja valvottujen pysäköintialueiden kriteereistä ja luokittelusta 4 erilaiseen tasoon. LIMOWA on omalta osaltaan ollut keskustelussa mukana erityisesti Europlatformsin jäsenenä. Pysäköintialueita on koko Euroopan mittakaavassa aivan liian vähän ja tästä on merkittävää haittaa kuljettajille – ja myös muulle liikenteelle, jos pysäköintiä tehdään holtittomasti. Tämä kasvattaa myös rahtiin kohdistuvien rikosten riskiä, ja siten turvallisilla ja valvotuilla pysäköintialueilla on myös rahdinantajien kannalta entisestään kasvava merkitys.

Jatkamme LIMOWA:ssä tätä työtä niin kansainvälisellä vuoropuhelulla erityisesti Europlatformsin jäsenten kesken kuin kotimaiden toimijoidenkin kanssa siitä, miten tämä käytännössä toimeenpannaan kotimaassamme? Miten alueet priorisoidaan, kuka ylläpitää rekisteriä ja hyväksyy toimijat, miten yritykset pystyvät käyttämään pysäköintialueita ja miten kuljettajien työ lopulta helpottuu tai mukavoituu paranevien fasiliteettien myötä? Tehtävää varmasti riittää.

Lisätietoja:

Heikki Lahtinen

heikki.lahtinen@limowa.fi

LIMOWA ry

Pin It on Pinterest