Blogistiikka

Syntymässä LIMOWA 2.0
LIMOWAn strategian päivitys on hyvässä vauhdissa. Jäsenistöltä tähän mennessä kerättyjä toiveita käsiteltiin työryhmän palaverissa, jossa saatiin hahmoteltua jo suuntaviivoja toiminnan painopisteiksi. Työryhmän ehdotus uuden strategian rungoksi tulee...
Lue lisää
TUDI 4.0 – Nopeat syövät hitaat, digitalisaation hyödyntäjinäkin
Digitalisaatiosta puhutaan paljon kaiken mullistajana. Siinä onkin kiistatta hurjasti mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan luomisessa, mutta samalla meiltä unohtuu helposti se potentiaali, joka näihin teknologioihin sisältyy nykyisen liiketoiminnan j...
Lue lisää
Energiaväylä tuo uutta arvoa logistiikkakeskuksiin
Logistiikkakeskittymissä on tyypillisesti suuri rakennuskanta, jossa kuluu energiaa koneiden ja laitteiden lisäksi myös valaistukseen ja lämmitykseen. Yritykset ja kiinteistöjen omistajat ovatkin tehneet merkittäviä ponnisteluita energiatehokkuuden p...
Lue lisää
Uusi kirja: Horisontaalinen yhteistyö logistiikassa
Logistiikan kehittämisessä ja tehostamisessa on tehty runsaasti työtä, mutta vasta aivan viime aikoina rahdinantajat ovat lähteneet etsimään synergiaetuja jopa kilpailevien yritysten kesken tehtävästä nk. horisontaalisesta yhteistyöstä. Toimitusketju...
Lue lisää
Tarvitsemme tiekartan sisälogistiikan digitaaliseen uudistumiseen
Tämän hetken avainsana logistiikan – ja muussakin kehittämisessä – näyttää olevan digitalisaatio. Teollisuuden digitaalinen uudistuminen (TUDI) –hankkeessa olemme jonkin verran yleisestä hypestä poiketen keskittyneet ruohonjuuritason operatiivisiin k...
Lue lisää

uutisia jäseniltä