Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen ei ole antanut kuvausta itsestään

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat

Logistiikan kehittämisessä ja tehostamisessa on tehty runsaasti työtä, mutta vasta aivan viime aikoina rahdinantajat ovat lähteneet etsimään synergiaetuja jopa kilpailevien yritysten kesken tehtävästä nk. horisontaalisesta yhteistyöstä. Toimitusketjuissa on jo aiemmin tunnistettu ja tunnustettu yhteistyön ja tiedonjakamisen merkitys, mutta nyt näitä ajatuksia, teorioita ja toimintamalleja voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Horisontaalinen yhteistyö on tällä hetkellä merkittävä keskusteluaihe kansainvälisillä kehittämisfoorumeilla. Uusi kotimainen tietopaketti antaa erittäin ajankohtaisen kuvan sen taustalla olevista teorioista sekä esittelee vaihtoehtoja käytännön toteutuksista.

...
Osumia: 3423
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet

Tämän hetken avainsana logistiikan – ja muussakin kehittämisessä – näyttää olevan digitalisaatio. Teollisuuden digitaalinen uudistuminen (TUDI) –hankkeessa olemme jonkin verran yleisestä hypestä poiketen keskittyneet ruohonjuuritason operatiivisiin kysymyksiin siitä, kuinka esimerkiksi automaattista tunnistamisen ja reaaliaikaisen paikantamisen antamaa täsmällisempää informaatiota voitaisiin hyödyntää tuotantolaitoksen materiaalivirran ohjaamisessa. LIMOWAn ja logistiikkakeskusten kannalta on mielenkiintoista havaita, että aikaisempi "logistiikka elää tiedoista" -ajattelumalli on tulossa myös teollisuuden sisälogistiikkaan, joka on ollut runsaasti kaupan jakelukeskuksia perässä tehokkuudeltaan. Samanaikaisesti puolestaan teollisuudesta siirtyy räätälöintiä ja jatkojalostusta logistiikkakeskuksiin, joissa tehdään nykyisin hyvinkin monenlaista tuotannollista toimintaa.

...
Osumia: 4140
0

uutisia jäseniltä