Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen ei ole antanut kuvausta itsestään

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet

Työnjohto- ja lähiesimiestyö voi vaikuttaa useilla tavoilla työhyvinvointiin ja edelleen suorituskykyyn myös logistiikkaympäristöissä. Yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamamme selvitystyö on kiinnostanut laajaa yritysjoukkoa, ja laajoista aineistoista voi nostaa esille useita merkittäviä havaintoja sekä tarpeellisia kehittämiskohteita työyhteisön kehittämiseksi ja logistiikan suorituskyvyn varmistamiseksi.

...
Osumia: 4125
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet

Yleisesti tunnistetun totuuden mukaan valmistava teollisuus on paljon heikommin kehittänyt sisälogistiikan prosessejaan kuin jakelevan kaupan yritykset, joissa logistiikan operatiivinen tehokkuus on jo pitkään nähty keskeisenä kilpailukykytekijänä. Markkinoiden nopea muutos ja erityisesti asiakkaiden vaatimustason kasvu vaikuttavat nettikaupan lisäksi myös valmistavan teollisuuden toimijoihin. Erityisesti Suomelle on tyypillistä investointiluonteiset teknologiateollisuuden tuotteet, kuten älykkäät nosto- ja siirtolaitteet sekä tuotantolinjastot, joista tehdään suurta määrää erilaisia variaatioita jopa yksittäiskappaleina asiakaskohtaisesti räätälöityinä.

...
Osumia: 3250
0

uutisia jäseniltä