Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen ei ole antanut kuvausta itsestään

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Uncategorised

Menestyvät yritykset ovat ottaneet käyttöönsä 2000-luvulla erilaisia ratkaisuja tehostaakseen toimitusketjuaan. Usein nämä ratkaisut ovat yhteistyötä samaan arvoketjuun kuuluvien peräkkäisten toimijoiden välillä ja niitä on toteutettu mm. tehtaiden ja alihankkijoiden sekä vähittäiskaupan ja kulutustavaroiden toimittajien kesken. Globaali talouskriisi ja taantuma ovat kuitenkin nostaneet viimeisen 5-6 vuoden aikana yritysten agendalle myös horisontaalisen yhteistyön, jossa synergiaetuja haetaan arvoketjussa samalla tasollakin olevien toimijoiden ja jopa kilpailevien yritysten kesken.

...
Osumia: 3742
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Uncategorised

Energiaan liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa niin yritysten kuin yhteiskuntienkin arkea. Suomalainen energiakeskustelu on kiinnittynyt suurelta osin tuotantoon ja hintaan, mutta meidän tulisi tarkastella entistä syvällisemmin myös sen käyttämistä. Energiantuotanto aiheuttaa usein negatiivisia ympäristövaikutuksia ja yritystasolla energiankäyttö näkyy vähintäänkin merkittävänä kustannuseränä ja siten yhtenä hintakilpailukyvyn elementtinä. Logistiikka- ja yritysalueet ovat usein merkittäviä solmukohtia niin tieto-, tavara-, liikenne- kuin energiavirroillekin.

...
Osumia: 2896
0

uutisia jäseniltä