Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Heikki Lahtinen

Heikki Lahtinen ei ole antanut kuvausta itsestään

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat

Kuljetusjärjestelmämme toimii usein vajaakäytössä ja toisinaan liikennejärjestelmän ruuhkautuminen aiheuttaa ongelmia kaikille toimijoille. LIMOWA on aktiivisena toimijana mukana eurooppalaisessa logistiikkainnovaatioiden allianssissa (ALICE), joka on asettanut visiokseen Fyysisen Internetin saavuttamisen globaalissa kuljetusjärjestelmässä.

Fyysinen Internet on eri asia kuin tällä hetkellä julkisessa keskustelussa pinnalla olevat asioiden Internet (Internet of Things) tai teollinen internet, vaikkakin se perustuu näidenkin soveltamaan jo olemassa olevaan testattuun ja toimivaan tekniikkaan. Fyysinen Internet on nimittäin avoin globaali logistiikkajärjestelmä, joka perustuu fyysiseen, digitaaliseen ja operatiiviseen yhteenliittymiseen yksiköinnin, rajapintojen ja protokollien avulla.

Osumia: 2597
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat

big-pivotMaapallomme kantokyky on rajallinen ja yritykset toimivat uudenlaisessa liiketoimintaympäristössä. Andrew Winston (2014) Harvardin yliopistosta väittääkin tuoreessa teoksessaan, että olemme eräänlaisessa taitekohdassa, ja hän tarjoaakin radikaaleja, mutta käytännöllisiä strategioita, joilla yritykset voivat menestyä lämpenevässä, niukassa ja yhä avoimemmassa globaalissa maailmassa.

Olemme samalla ohittaneet myös taloudellisen taitekohdan. Ekologinen ja vastuullinen liiketoiminta on jo osa jokapäiväistä liiketoimintaa, mutta se pitää sisällään myös valtavasti uutta potentiaalia. Radikaalit sääilmiöt, raaka-aineiden ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut, miljardi uutta keskiluokkaa lähestyvää kuluttajaa ja läpinäkyvyyden vaatimukset ovat meille kaikille tuttuja.

Osumia: 2271
0

uutisia jäseniltä