Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet

Digitalisaatiosta puhutaan paljon kaiken mullistajana. Siinä onkin kiistatta hurjasti mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan luomisessa, mutta samalla meiltä unohtuu helposti se potentiaali, joka näihin teknologioihin sisältyy nykyisen liiketoiminnan ja erityisesti sen logistiikkaprosessien tehostamisessa.

...
Osumia: 2329
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet

Tämän hetken avainsana logistiikan – ja muussakin kehittämisessä – näyttää olevan digitalisaatio. Teollisuuden digitaalinen uudistuminen (TUDI) –hankkeessa olemme jonkin verran yleisestä hypestä poiketen keskittyneet ruohonjuuritason operatiivisiin kysymyksiin siitä, kuinka esimerkiksi automaattista tunnistamisen ja reaaliaikaisen paikantamisen antamaa täsmällisempää informaatiota voitaisiin hyödyntää tuotantolaitoksen materiaalivirran ohjaamisessa. LIMOWAn ja logistiikkakeskusten kannalta on mielenkiintoista havaita, että aikaisempi "logistiikka elää tiedoista" -ajattelumalli on tulossa myös teollisuuden sisälogistiikkaan, joka on ollut runsaasti kaupan jakelukeskuksia perässä tehokkuudeltaan. Samanaikaisesti puolestaan teollisuudesta siirtyy räätälöintiä ja jatkojalostusta logistiikkakeskuksiin, joissa tehdään nykyisin hyvinkin monenlaista tuotannollista toimintaa.

...
Osumia: 4140
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet

Työnjohto- ja lähiesimiestyö voi vaikuttaa useilla tavoilla työhyvinvointiin ja edelleen suorituskykyyn myös logistiikkaympäristöissä. Yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamamme selvitystyö on kiinnostanut laajaa yritysjoukkoa, ja laajoista aineistoista voi nostaa esille useita merkittäviä havaintoja sekä tarpeellisia kehittämiskohteita työyhteisön kehittämiseksi ja logistiikan suorituskyvyn varmistamiseksi.

...
Osumia: 4125
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet

Yleisesti tunnistetun totuuden mukaan valmistava teollisuus on paljon heikommin kehittänyt sisälogistiikan prosessejaan kuin jakelevan kaupan yritykset, joissa logistiikan operatiivinen tehokkuus on jo pitkään nähty keskeisenä kilpailukykytekijänä. Markkinoiden nopea muutos ja erityisesti asiakkaiden vaatimustason kasvu vaikuttavat nettikaupan lisäksi myös valmistavan teollisuuden toimijoihin. Erityisesti Suomelle on tyypillistä investointiluonteiset teknologiateollisuuden tuotteet, kuten älykkäät nosto- ja siirtolaitteet sekä tuotantolinjastot, joista tehdään suurta määrää erilaisia variaatioita jopa yksittäiskappaleina asiakaskohtaisesti räätälöityinä.

...
Osumia: 3250
0

uutisia jäseniltä