Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Kirjat

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat

Logistiikan kehittämisessä ja tehostamisessa on tehty runsaasti työtä, mutta vasta aivan viime aikoina rahdinantajat ovat lähteneet etsimään synergiaetuja jopa kilpailevien yritysten kesken tehtävästä nk. horisontaalisesta yhteistyöstä. Toimitusketjuissa on jo aiemmin tunnistettu ja tunnustettu yhteistyön ja tiedonjakamisen merkitys, mutta nyt näitä ajatuksia, teorioita ja toimintamalleja voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Horisontaalinen yhteistyö on tällä hetkellä merkittävä keskusteluaihe kansainvälisillä kehittämisfoorumeilla. Uusi kotimainen tietopaketti antaa erittäin ajankohtaisen kuvan sen taustalla olevista teorioista sekä esittelee vaihtoehtoja käytännön toteutuksista.

...
Osumia: 3423
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat

Kuljetusjärjestelmämme toimii usein vajaakäytössä ja toisinaan liikennejärjestelmän ruuhkautuminen aiheuttaa ongelmia kaikille toimijoille. LIMOWA on aktiivisena toimijana mukana eurooppalaisessa logistiikkainnovaatioiden allianssissa (ALICE), joka on asettanut visiokseen Fyysisen Internetin saavuttamisen globaalissa kuljetusjärjestelmässä.

Fyysinen Internet on eri asia kuin tällä hetkellä julkisessa keskustelussa pinnalla olevat asioiden Internet (Internet of Things) tai teollinen internet, vaikkakin se perustuu näidenkin soveltamaan jo olemassa olevaan testattuun ja toimivaan tekniikkaan. Fyysinen Internet on nimittäin avoin globaali logistiikkajärjestelmä, joka perustuu fyysiseen, digitaaliseen ja operatiiviseen yhteenliittymiseen yksiköinnin, rajapintojen ja protokollien avulla.

Osumia: 2597
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat

big-pivotMaapallomme kantokyky on rajallinen ja yritykset toimivat uudenlaisessa liiketoimintaympäristössä. Andrew Winston (2014) Harvardin yliopistosta väittääkin tuoreessa teoksessaan, että olemme eräänlaisessa taitekohdassa, ja hän tarjoaakin radikaaleja, mutta käytännöllisiä strategioita, joilla yritykset voivat menestyä lämpenevässä, niukassa ja yhä avoimemmassa globaalissa maailmassa.

Olemme samalla ohittaneet myös taloudellisen taitekohdan. Ekologinen ja vastuullinen liiketoiminta on jo osa jokapäiväistä liiketoimintaa, mutta se pitää sisällään myös valtavasti uutta potentiaalia. Radikaalit sääilmiöt, raaka-aineiden ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut, miljardi uutta keskiluokkaa lähestyvää kuluttajaa ja läpinäkyvyyden vaatimukset ovat meille kaikille tuttuja.

Osumia: 2271
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat

producingMeillä Suomessa puhutaan paljon osaamisesta. Usein tuntuu siltä, että tavoitteena on tehdä pelkästään tuotekehitystä ja hienoja innovaatiota, ja antaa fyysinen valmistusprosessi halpatuotantomaissa toimivien alihankkijoiden tehtäväksi. Vastaavaa keskustelua on käyty myös muissa länsimaissa, ja se on ollut merkittävä teema myös Amerikassa, jossa on nyt kirjoitettukin uusi teos Harvardin professorien toimesta, ja kirja osoittaa nykyisen ajattelumallimme vääräksi ja riskialttiiksi.

Gary Pisano ja Willy Shih (2012) selittävät miksi Amerikka tarvitsee valmistavan teollisuuden renessanssin hyvinvointinsa turvaamiseksi. Suuri osa innovaatioista nimittäin syntyy tuotantoprosessissa eikä pelkästään tuotekehityksessä, kuten usein virheellisesti ajatellaan. Kansakunnan tulee kehittää ja ylläpitää kriittisiä kyvykkyyksiään, jotta siellä voisi toimia yrityksiä ja niiden yksiköitä, jotka luovat uusia innovaatioita, ja pelkkään suunnitteluun erikoistuminen rajoittaa innovaatiopohjaa! Halpatuotantomaat kykenevät oppimaan ja tekemään innovaatioita valmistusprosessiinsa ja ennen pitkää mahdollisesti myös luomaan parempia lopputuotteita ja -laitteita.

Osumia: 1981
0

uutisia jäseniltä