Tulevat tapahtumat

Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Uncategorised

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Uncategorised

LIMOWAn strategian päivitys on hyvässä vauhdissa. Jäsenistöltä tähän mennessä kerättyjä toiveita käsiteltiin työryhmän palaverissa, jossa saatiin hahmoteltua jo suuntaviivoja toiminnan painopisteiksi. Työryhmän ehdotus uuden strategian rungoksi tulee olla valmis seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä, joka on 27.11.2018. Tämän jälkeen jäsenistölle annetaan vielä myös mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen strategiaan.

...
Osumia: 209
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Uncategorised

Logistiikkakeskittymissä on tyypillisesti suuri rakennuskanta, jossa kuluu energiaa koneiden ja laitteiden lisäksi myös valaistukseen ja lämmitykseen. Yritykset ja kiinteistöjen omistajat ovatkin tehneet merkittäviä ponnisteluita energiatehokkuuden parantamiseksi niin kustannussäästöjä kuin pienempiä päästöjäkin tavoitelleessaan. Täysin uudenlaisena lähestymistapana tätä kehitystä jatkamaan voidaan nähdä uusi Energiaväylä – innovaatio, jota ovat LIMOWAn hanketoiminnan SpinOffina ideoineet mm. Hyvinkään Sahanmäen teollisuus- ja logistiikka-alueen toimijat.

...
Osumia: 3476
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Uncategorised

Menestyvät yritykset ovat ottaneet käyttöönsä 2000-luvulla erilaisia ratkaisuja tehostaakseen toimitusketjuaan. Usein nämä ratkaisut ovat yhteistyötä samaan arvoketjuun kuuluvien peräkkäisten toimijoiden välillä ja niitä on toteutettu mm. tehtaiden ja alihankkijoiden sekä vähittäiskaupan ja kulutustavaroiden toimittajien kesken. Globaali talouskriisi ja taantuma ovat kuitenkin nostaneet viimeisen 5-6 vuoden aikana yritysten agendalle myös horisontaalisen yhteistyön, jossa synergiaetuja haetaan arvoketjussa samalla tasollakin olevien toimijoiden ja jopa kilpailevien yritysten kesken.

...
Osumia: 3741
0

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Uncategorised

Energiaan liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa niin yritysten kuin yhteiskuntienkin arkea. Suomalainen energiakeskustelu on kiinnittynyt suurelta osin tuotantoon ja hintaan, mutta meidän tulisi tarkastella entistä syvällisemmin myös sen käyttämistä. Energiantuotanto aiheuttaa usein negatiivisia ympäristövaikutuksia ja yritystasolla energiankäyttö näkyy vähintäänkin merkittävänä kustannuseränä ja siten yhtenä hintakilpailukyvyn elementtinä. Logistiikka- ja yritysalueet ovat usein merkittäviä solmukohtia niin tieto-, tavara-, liikenne- kuin energiavirroillekin.

...
Osumia: 2896
0

uutisia jäseniltä