Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Energiaväylä tuo uutta arvoa logistiikkakeskuksiin

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Uncategorised
  • Fontin koko: Suurempi Pienempi
  • Osumia: 3566
  • 0 kommenttia
  • Seuraa tätä artikkelia
  • Tulosta

Logistiikkakeskittymissä on tyypillisesti suuri rakennuskanta, jossa kuluu energiaa koneiden ja laitteiden lisäksi myös valaistukseen ja lämmitykseen. Yritykset ja kiinteistöjen omistajat ovatkin tehneet merkittäviä ponnisteluita energiatehokkuuden parantamiseksi niin kustannussäästöjä kuin pienempiä päästöjäkin tavoitelleessaan. Täysin uudenlaisena lähestymistapana tätä kehitystä jatkamaan voidaan nähdä uusi Energiaväylä – innovaatio, jota ovat LIMOWAn hanketoiminnan SpinOffina ideoineet mm. Hyvinkään Sahanmäen teollisuus- ja logistiikka-alueen toimijat.

Energiaväylä on matalalämpöverkko, johon alueen toimijat voivat syöttää ylijäämäenergiansa ja ottaa siitä käyttöön tarvitsemaansa energiaa lämpöpumpun avulla. Lämpöpumppu mahdollistaa myös kiinteistöjen sisäisen energiankäytön tehostamisen. Energiaväylä on suuri murros kohti tulevaisuuden hajautettua energiantuotantoa. Tämä on ennen kaikkea suuri kulttuurinen muutos, jossa yritykset kartoittavat oman yhteisen energiainfrastruktuurin luomista ja operointia. Teknologiaa on runsaasti jo olemassa, mutta nyt tähän tulee saada myös toimiva liiketoimintamalli.

Avoimia kysymyksiä ovat vielä mm. millainen yhteinen infrastruktuuri tulisi olemaan ja ketkä siihen investoisivat? Ketkä toimivat verkon operoijina? Keneltä, milloin ja kuinka paljon ylijäämäenergiaa väylään syötetään ja edelleen ketkä tätä energiaa käyttäisivät joko välittömästi tai lämpöakkujen kautta? Oleellisia ovat myös energian hinnat: kuinka paljon energiaa myyvä yritys saa panoksestaan ja mitä käyttäjä on puolestaan valmis maksamaan? Sahanmäen yritysten yhteenliittymä on jo pohtinut näitä teemoja ja he ovat valmiita etenemään yksityiskohtaisempaan ja konkreettisempaan tarkasteluun, koska he näkevät Energiaväylässä suurta potentiaalia. Todennäköisesti tämä toimisi myös monella muulla vastaavalla teollisuus- ja logistiikka-alueella.

Tällaiset uudet ratkaisut voivat nostaa kiinteistöjen arvoa merkittävästi ja kohottaa koko yritysalueen profiilia. Niin toimijoiden itsensä kuin yritysalueita kaavoittavienkin kannattaa jatkossa katsoa yhä enemmän mahdollisuuksia tällaisiin symbiooseihin, joissa naapureiksi tulisi toisiaan energiatarpeessa täydentäviä yrityksiä. Sijoittumissuunnitelmia ja –markkinointia tekevien tahojen kannattaa hyödyntää tätä näkökulmaa. Energiaväylä voi tulla olemaan jatkossa myös vientituote.

Tutkitaan ja toteutetaan tämä kuitenkin ensin huolella lähialueilla. LIMOWAn isäntäyhtiö Teknologia TechVilla on mukana kaksivuotisessa EAKR-hankkeessa (1.6.2016 – 30.6.2018), joissa selvitetään Energiaväylän toteutettavuutta ja toimintamalleja niin Hyvinkään Sahanmäessä kuin Mäntsälän Kapulissakin. Jälkimmäisessähän on jo tehty aiemmin uraa uurtavaa työtä Yandexin datakeskuksen ylijäämälämmön hyödyntämisessä. Hankkeella voidaan sparrata ja kartoittaa myös muiden logistiikkakeskittymien valmiuksia alueellisen Energiaväylän toteuttamisessa.

0

Kommentit

  • Ei vielä kommentteja. Voit kommentoida, jos haluat.

Kirjoita kommentti

Vieras perjantai, 22 maaliskuu 2019

uutisia jäseniltä