Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Tarvitsemme tiekartan sisälogistiikan digitaaliseen uudistumiseen

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kehittämishankkeet
  • Fontin koko: Suurempi Pienempi
  • Osumia: 4336
  • 0 kommenttia
  • Seuraa tätä artikkelia
  • Tulosta

Tämän hetken avainsana logistiikan – ja muussakin kehittämisessä – näyttää olevan digitalisaatio. Teollisuuden digitaalinen uudistuminen (TUDI) –hankkeessa olemme jonkin verran yleisestä hypestä poiketen keskittyneet ruohonjuuritason operatiivisiin kysymyksiin siitä, kuinka esimerkiksi automaattista tunnistamisen ja reaaliaikaisen paikantamisen antamaa täsmällisempää informaatiota voitaisiin hyödyntää tuotantolaitoksen materiaalivirran ohjaamisessa. LIMOWAn ja logistiikkakeskusten kannalta on mielenkiintoista havaita, että aikaisempi "logistiikka elää tiedoista" -ajattelumalli on tulossa myös teollisuuden sisälogistiikkaan, joka on ollut runsaasti kaupan jakelukeskuksia perässä tehokkuudeltaan. Samanaikaisesti puolestaan teollisuudesta siirtyy räätälöintiä ja jatkojalostusta logistiikkakeskuksiin, joissa tehdään nykyisin hyvinkin monenlaista tuotannollista toimintaa.

Saksassa isona teemana on esillä ”Industrie 4.0” eli neljäs teollinen vallankumous, jossa tuottavuushyppyä perinteisiin toimintoihin haetaan digitaalisten ratkaisujen soveltamisella. Realiteetit taitavat olla kuitenkin sellaisia, että saksalaiset pk-yritykset ovat itsekin vielä kaukana tällaisesta haavemaailmasta. Meidän ei kuitenkaan kannata jäädä Suomessa odottelemaan, että muuta ajavat kovaa vauhtia ohi, vaan meidän tulee olla eturintamassa hakemassa uusia ratkaisuja ja hyödyntämässä hyväksi havaittuja toimintamalleja myös sisälogistiikan saralla.

Suomessa tulisi miettiä Saksan mallin mukaisesti riittävän ison ja kunnianhimoisen vision asettamista sisälogistiikkaan ja materiaalinkäsittelyyn. Vaikka emme nyt voisikaan vielä saavuttaa kaikkea tätä, selkeä iso kuva esimerkiksi 10-15 vuoden aikajänteellä olisi hyvä olla kirkkaana mielessä ja selkeänä tavoitteena. Saksassa nähdään digitaalisten ratkaisujen tuoman työn tuottavuuden kehittämisen lisäksi runsaasti mahdollisuuksia esimerkiksi toiminnan joustavuuden ja ketteryyden kehittämiseen – ja tällä ei tarkoiteta pelkästään kykyä reagoida suhdanteen muutoksiin, vaan myös kykyä luoda joustavasti erilaisiin tarpeisiin erilaisia palveluprosesseja. Esimerkiksi Fraunhofer on kehitellyt kevyttä vihivaunua, joka seuraa lattiaan asennettuja teippeja ja lukee tarvittavia viivakoodeja, ja tällaista ratkaisua voidaan muuttaa asiakastarpeiden mukaisesti vaikka päivittäin.

Tulevaisuudessa asiakkaat kaipaavat yhä yksilöllisempää palvelua ja tuotteita, ja tämä tulee näkymään esimerkiksi verkkokaupoissa nopeasti kasvavina valikoimina. TUDI-hankkeen puitteissa voimme ja vähän tunnustella tulevaisuuden materiaalivirran hallintaa. Yritysten kannalta oleellinen apuväline voisi olla tiekartta, joka ohjaa ja tukee yrityksiä digitaaliseen materiaalivirran seurantaan ja ohjaamiseen siirtymisessä. Vaikka lähtötaso olisikin matala, riittävän iso tavoite kannattaa asettaa seuraavalle vuosikymmenelle. Tiekarttaa seuraamalla voimme saavuttaa tämän tahtotilan.

0

Kommentit

  • Ei vielä kommentteja. Voit kommentoida, jos haluat.

Kirjoita kommentti

Vieras perjantai, 22 maaliskuu 2019

uutisia jäseniltä