Blogistiikka

Blogistiikka-palsta on LIMOWAn blogi, jossa limowalaiset ruotivat logistiikakeskuksiin liittyviä asioita. Kirjoituksilla halutaan herättää avointa ja monipuolista logistiikakeskuksiin liittyvää keskustelua ja levitttää aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa kirja-arvosteluiden muodossa.

Kirjoitukset eivät ole LIMOWAn virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Uusi kirja: Horisontaalinen yhteistyö logistiikassa

Kirjoitti kirjoittaja päiväyksellä kategoriassa Kirjat
  • Fontin koko: Suurempi Pienempi
  • Osumia: 3495
  • 0 kommenttia
  • Seuraa tätä artikkelia
  • Tulosta

Logistiikan kehittämisessä ja tehostamisessa on tehty runsaasti työtä, mutta vasta aivan viime aikoina rahdinantajat ovat lähteneet etsimään synergiaetuja jopa kilpailevien yritysten kesken tehtävästä nk. horisontaalisesta yhteistyöstä. Toimitusketjuissa on jo aiemmin tunnistettu ja tunnustettu yhteistyön ja tiedonjakamisen merkitys, mutta nyt näitä ajatuksia, teorioita ja toimintamalleja voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Horisontaalinen yhteistyö on tällä hetkellä merkittävä keskusteluaihe kansainvälisillä kehittämisfoorumeilla. Uusi kotimainen tietopaketti antaa erittäin ajankohtaisen kuvan sen taustalla olevista teorioista sekä esittelee vaihtoehtoja käytännön toteutuksista.

Horisontaalisella yhteistyöllä tarkoitetaan samalla arvoketjun tasolla toimivien jopa keskenään kilpailevien yritysten tekemää yhteistyötä toimintansa tehostamiseksi tai yksinkertaisemmin ”muiden kuin samaan toimitusketjuun kuuluvien yritysten välistä yhteistyötä”. Yhteistyöllä saavutettava synergiapotentiaali on helposti nähtävissä ja yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta sen realisoimiseen, mutta selkeät toimintamallit puuttuvat vielä. Siksi tätä teemaa kannattaa tarkastella laajemmin omana kokonaisuutenaan. Esimerkiksi yhteistyö hankinnoissa erilaisten hankintarenkaiden muodossa on yksi tapa horisontaalisen yhteistyön toteuttamiseen.

Horisontaalinen yhteistyö voi lähteä luontevasti liikkeelle logistiikan solmupisteistä, joissa on runsaasti kuljetus- ja varastointensiivistä toimintaa. Yhteistyön kohteena voi olla kuljetusten lisäksi esimerkiksi henkilöstöpooli ja kiinteistönhuolto sekä koneiden, laitteiden ja tilojen yhteiskäyttö. Se on nopein ja suurin mahdollinen yksittäinen keino kustannussäästöjen saavuttamiseen palveluasteen jopa parantuessa samalla. Akateemisissa tutkimuksissa synergiapotentiaali on usein nähty jopa 30% suuruisena. Hyödynnetään näitä ratkaisuja osana tuottavuusloikkaa ja kilpailukykymme kehittämistä.

Yritykset ovat kiinnostuneita myös toiminnan tuomasta uudesta tiedosta ja osaamisesta. Yhteistyölle pitää kuitenkin luoda selkeä toimintamalli, joka perustuu siihen osallistuvien yritysten taloudellisiin intresseihin. Toimintamallissa tulee ottaa huomioon myös kilpailuoikeudelliset näkökulmat. Operatiivisessa toiminnassa voidaan hyödyntää digitaalisia työvälineitä toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on usein pohja kokonaan uusille innovaatioille. Osallistuminen yhteistyöhön logistiikassa voidaan nähdä siten jopa t&k –panoksena, joka perinteisesti tiukasti hintakilpaillussa logistiikkakentässä on ollut vähäistä.

Logistiikkatoiminnoissa toteutettavalla yhteistyöllä on myös suuret yhteiskunnalliset vaikutukset. Tavaraliikenteen rationalisointi vähentää kustannusten lisäksi päästöjä ja muita liikenteen ulkoisia vaikutuksia. Tämä voi auttaa merkittävästi hallitsemaan myös kaupunkialueella tapahtuvaa jakelua nk. citylogistiikkaa. Horisontaalinen yhteistyö on lisäksi osa sitä polkua, jolla visio tulevaisuuden kuljetusjärjestelmästä – Fyysinen Internet – voidaan saavuttaa.

LIMOWA ry:n Heikki Lahtisen kokoama uusi teos ”Horisontaalinen yhteistyö logistiikassa – resurssitehokkaat logistiikkakeskukset” toimii kokonaisvaltaisen oppaana ja tietolähteenä niin korkeakouluille, asiantuntijoille kuin kehittäjillekin näihin teemoihin. Siinä kuvataan myös kuljetuksiin ja logistiikkaan vaikuttavaa toimintaympäristön muutosta.

Tutustu itsekin tähän ajankohtaiseen logistiikkakatsaukseen. Teos on saatavana painettuna versiona LIMOWA ry:ltä sekä digitaalisesti verkosta

0

Kommentit

  • Ei vielä kommentteja. Voit kommentoida, jos haluat.

Kirjoita kommentti

Vieras perjantai, 22 maaliskuu 2019

uutisia jäseniltä