Hanketoiminnan fokus 2015-2020

1. LOGISTIIKKAKESKITTYMÄT

- Logistiikkakeskittymät ja logistiikka-alueet
- Logistiikkakeskuksia yhdistävät kansainväliset intermodaaliset kuljetuskäytävät

2. YHTEISTYÖ LOGISTIIKA-ALUEILLA

- Synergiaedut toimijoiden välillä, hankintamallit
- Resurssitehokkuus, jakaminen, yhteishankinnat

3. SISÄLOGISTIIKKA

- Materiaalinkäsittely, tunnistus ja ICT
- Prosessien kehittäminen ja mittaaminen
- Osaamisen johtaminen


uutisia jäseniltä