Käynnissä olevat hankkeet

NSB Core

North Sea Baltic Connector of Regions -hankkeessa kehitetään Pohjanmeri–Itämeri TEN-T-käytävän liikennettä ja maankäyttöä siten, että liikenneinvestoinneista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Tavoitteena on, että yksittäisten kaupunkien nauhasta muodostuu toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus.

Hankkeessa on neljä pääteemaa:

  1. Tavaraliikenteen intermodaalilogistiikka, eli eri kuljetustapojen yhdistely kuljetusketjuissa
  2. Käytävän kaupunkien välinen pitkän matkan työmatkaliikenne
  3. Koko käytävän laajuinen aluesuunnittelu, joka tähtää itäisen Itämeren alueen yhteiseen liikenteen ja aluekehityksen strategiaan
  4. Rail Baltica -ratayhteyden brändäys

Lisätietoja hankkeesta

 

Teollisuuden digitaalinen uudistuminen - TUDI 4.0

Mitä?

Hankkeessa kehitetään teollisuusyritysten materiaalitoimintojen tehokkuutta.

Kuka?

Hankkeen toteuttaa Teknologiakeskus TechVilla Oy ja sitä rahoittavat Etelä-Suomen EAKR -ohjelmasta Uudenmaanliitto, yritykset sekä Hyvinkään kaupunki.

Milloin?

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2017 - 30.4.2020.

Miksi?

Teollisuutemme kilpailukyky edellyttää valmiutta tuottaa kustannustehokkaasti, täsmällisesti, nopeasti ja joustavasti asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita (high mix/low volume). Sisälogistiikan ja materiaalivirran ohjauksen uudet menetelmät ovat keskeisessä roolissa tuottavuusloikan mahdollistajina.

Miten?

TUDI 4.0 luo uusia innovatiivisia ratkaisuja valmistavan teollisuuden arvoketjuihin, materiaalivirran ohjaamiseen ja sisälogistiikkaan. Hanke kokoaa yhteen toimijaverkoston, etsii hyviä käytäntöjä niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin sekä tukee yritysten digitaalisen uudistumisen pilottien valmistelua.

Lisätietoja hankkeesta


uutisia jäseniltä