LIMOWAn tavoitteena on

  • edistää innovatiivista, kansainvälisesti kilpailukykyistä logistiikkakeskuksiin liittyvää osaamista.
  • saada aikaan konkreettisia liiketoimintahyötyjä jäsenyrityksille.
  • edistää suomalaisen huippuosaamisen vientiä ulkomaisiin logistiikkakeskushankkeisiin.
  • toteuttaa Suomen logistiseen asemaan ja osaamiseen liittyvää uudentyyppistä verkottumista.
  • edistää älykkäitä koneita ja järjestelmiä hyödyntävien ratkaisujen käyttöönottoa logistiikkakeskuksissa.
  • parantaa logistiikan koulutusyhteisöjen valmiuksia vastata tulevaisuuden logistiikkakeskusten työvoima- ja osaamistarpeisiin.
  • hankkia julkista rahoitusta jäsenyrityksiä laajasti hyödyttäviin kehittämishankkeisiin (esim. ESLogC).

uutisia jäseniltä