Toimintamuodot

  • Logistiikkakeskuksiin liittyviin kehittämishankkeiden koordinointi (selvitys-, pilotti-, kehittämis- ja soveltamis-, markkinointi- ja yhteistyöhankkeet)
  • Verkostoitumisen edistäminen (Suomessa ja kansainvälisesti)
  • Julkisen rahoituksen järjestäminen
  • Viestintä: jäsenseminaarit, www.limowa.fi, logistiikkakeskuksiin liittyvän tiedon kokoaminen ja välitys

uutisia jäseniltä