LIMOWA ry:n jäsenrekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: LIMOWA ry
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jorma Härkönen, jorma.harkonen(at)techvilla.fi
Rekisterin nimi: LIMOWA ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on jäsenten yhteystietojen ylläpito, jäsenmaksujen valvonta ja jäsenviestintä.

Rekisterin tietosisältö

LIMOWAn jäsentietorekisteri on osa Teknologiakeskus TechVillan asiakasrekisteriä. Rekisteriin on talletettu LIMOWAn jäsenyritykseen kuuluvan henkilön nimi (etu- ja sukunimi), työpaikan osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka), puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt on toimitettava rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle sähköpostitse tai kirjallisesti.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei enää ole yhdistyksen jäsen tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Henkilötietoja ei arkistoida. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai jäsenyrityksen henkilöstön kirjautuessa www-sivuille.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin käyttöoikeudet ovat kaikilla TechVillan työntekijöillä työtehtävien mukaan. He pääsevät katsomaan rekisteritietoja sekä muuttamaan ja poistamaan niitä. TechVillan tietojärjestelmät on suojattu ajanmukaisin viruksentorjunta- ja palomuuriohjelmistoin. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sovellettavat lait


uutisia jäseniltä