Verkkopalvelun kuvaus

Limowa.fi on LIMOWA logistiikkakeskusklusterin verkkopalvelu, jonka ylläpidosta, päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa yhdistystä hallinnoiva Teknologiakeskus TechVilla.

Verkkopalvelu on suunnattu erityisesti logistiikkakeskuksissa toimiville tai niitä kehittäville yrityksille tai organisaatioille.

Sisällön kuvaus

LIMOWAn verkkosivut on julkaistu suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Jäsensivusto on suomenkielinen.

Julkisilla sivuilla esitellään LIMOWAn toimintaa ja palveluita.  Sivuilla julkaistaan myös LIMOWAn toimintaan liittyviä sekä jäsenyritysten ajankohtaisia uutisia. LIMOWAn jäsenyritysten logot ja linkit niiden kotisivuille löytyvät myös julkisilta sivuilta.

Jäsensivusto (extranet) on suunnattu vain LIMOWAn jäsenyrityksille. Jäsensivuilla julkaistaan vain jäsenille tarkoitettuja uutisia ja kerrotaan LIMOWAn tulevista jäsentapahtumista. Jäsenille tarjotaan myös logistiikkakeskuksiin liittyvää uutisointia newsfeedien avulla. Lisäksi jäsensivustolla on jäsenten keskinäiseen viestintään tarkoitettu keskustelupalsta.

Sivujen tekninen kuvaus

LIMOWAn verkkopalvelu on toteutettu Joomla-julkaisujärjestelmällä. Sivusto toimii yleisimmillä selaimilla (Internet Explorer 6 ja uudemmat, Firefox, Google Chrome, Safari). Verkkopalvelun on toteuttanut SydWeb.

Sivustolla käytetään evästeitä kielivalinnan muistamiseen sekä kävijän asetusten säilyttämiseen.

LIMOWAn sivustolla kerätään lokitiedostoja, joihin tallentuvat kävijöiden IP-osoitteet, selainten tyypit, aikaleimat ja sisääntulo-sivut. IP-osoitteet ja muut tiedot eivät ole yhteydessä tietoihin, joista voidaan tunnistaa yksilö. Lokitiedostoja hyödynnetään sivuston kehittämisessä.

LIMOWAn verkkopalvelussa käytetään Google Analytics -kävijäseurantaohjelmaa, joka tallentaa myös kävijätietoja.

Tekijänoikeudet

Sivuilla olevien aineistojen tekijänoikeudet ovat pääsääntöisesti LIMOWAlla ja soveltuvin osin sivujen/aineistojen tuottajilla ja tekijöillä. Sivujen tekniseen toteutukseen liittyvien ratkaisujen tekijänoikeudet ovat Teknologiakeskus TechVillalla, ellei toisin mainita.

LIMOWAn Internet-sivuilla olevan aineistoa käytettäessä tulee noudattaa tekijänoikeuslakia. Aineistoon viitattaessa lähteenä tulee mainita sivun www-osoite (url) sekä päivämäärä.

Suurin osa sivuilla olevista kuvista on jäsenyritysten tai LIMOWAn omasta kuva-arkistosta. Valokuvien, graafien ja muiden kuva-aineistojen käytöstä on aina sovittava erikseen.

Tietojen oikeellisuus ja vastuu

LIMOWA ry. vastaa verkkopalvelun sisällöstä. Havaitut virheet korjataan viivytyksettä.

Tiedotteissa olevat jäsenyrityksiä koskevat tiedot tarkistetaan ennen tiedotteen julkaisua.

Uudet jäsenet lisätään sivuille niin pian kuin mahdollista. Jäsenyydestä irtisanoutuneet poistetaan jäsenyysjakson loputtua kalenterivuoden lopussa.

Korjaukset ja palautteet

Linkit toisiin www-sivustoihin

LIMOWA ry:n sivuilla on linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. LIMOWA ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.


uutisia jäseniltä