Hankkeet

LIMOWA koordinoi logistiikkakeskuksiin liittyviä kehittämishankkeita sekä hankkii niihin julkista rahoitusta. LIMOWA:n jäsenyrityksillä ja -organisaatioilla on mahdollisuus vaikuttaa kehittämishankkeiden sisältöön ja ohjaukseen sekä osallistua hankkeisiin.

Al Enforced Logistics 4.0 – AILOG 4.0 (06/2023 – 12/2024)

Hankkeen tavoite on mahdollistaa, auttaa, kokeilla, jakaa ja vakiinnuttaa uusiin teknologioihin liittyvää logistiikan osaamista ja kyvykkyyttä Uudellamaalla. Sen sovelluskohteena ovat tekoälyn hyödyntäminen logistiikan palvelutarjoajien (esim. huolinta, kuljetus- ja varastopalveluyritykset) lisäksi kaupassa, uudistuvassa teollisuudessa ja palveluissa. Hanke vahvistaa innovaatioyhteistyötä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kehitysyhtiöiden sekä Uudenmaan osaamiskeskittymien välillä syventäen mm. Teollisuuden Digitaalinen Uudistuminen -foorumia Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti.

Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (AKKE-rahoitus).

WIMMA – We Master the IoT

WIMMA-hankkeen aikana tuettiin teollisuusyritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2019 – 30.9.2022 ja sen toteutti Teknologiakeskus TechVilla Oy rahoittajinaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, yritykset, Riihimäen – Hyvinkään kauppakamari sekä KUUMA-seutu liikelaitos. LIMOWA ry:n toiminnanjohtaja toimi hankkeessa logistiikan asiantuntijana.

TOTEUTETUT HANKKEET

HANKETOIMINNAN FOKUS 2015-2020

1. LOGISTIIKKAKESKITTYMÄT
– Logistiikkakeskittymät ja logistiikka-alueet
– Logistiikkakeskuksia yhdistävät kansainväliset intermodaaliset kuljetuskäytävät
2. YHTEISTYÖ LOGISTIIKA-ALUEILLA
– Synergiaedut toimijoiden välillä, hankintamallit
– Resurssitehokkuus, jakaminen, yhteishankinnat
3. SISÄLOGISTIIKKA
– Materiaalinkäsittely, tunnistus ja ICT
– Prosessien kehittäminen ja mittaaminen
– Osaamisen johtaminen

LIMOWA ry
Kankurinkatu 4-6, HYVINKÄÄ
y-tunnus: 2201289-7

Yhteystiedot

LIMOWA ry säännöt

Seuraa meitä:

Pin It on Pinterest