Sisälogistiikka-työryhmä levittää tietoa ja kehittää käytännön työkaluja, joiden avulla yritykset voivat arvioida logistiikkansa toimivuutta ja tehdä tarvittaessa sitä tehostavia parannuksia.

– Työryhmässämme on ajatus kehittää eräänlainen sisälogistiikan käytännön työkalupakki. Tuotamme tietoa siitä, miten logistiikkaketju tänä päivänä toimii, mitä tavaralle tapahtuu sen jälkeen, kun se ostetaan ja miten yritysten logistiikkaa on mahdollista kehittää tehokkaammaksi, toteaa LIMOWA:n sisälogistiikka-työryhmän vetäjä Janne Viinikkala Leanwaresta.

Yrityksissä on käytössä tänä päivänä monenlaisia järjestelmiä ja mittareita, joihin kertyy tietoa logistiikan eri osa-alueilta, kuten varaston kierrosta, keräilystä ja vastaanotosta sekä hyllytyksen ja eri työvaiheiden kestosta.

– Haluamme parantaa kertyvän datan analyysi-, kustannuslaskenta- ja benchmarkkaus-menetelmiä ja lisätä näin tietoa ja ymmärrystä, joilla yritykset voivat arvioida logistiikkansa kokonaistehokkuutta.

– Toivon, että yritykset saisivat näin rohkeutta myös hyödyntää ja ottaa käyttöön logistiikkaa tehostavaa uutta teknologiaa ja älyratkaisuja, Viinikkala jatkaa.

Logistiikka-alan koulutus vastamaan tulevaisuuden tarpeita

Verkkokaupan aiheuttamat muutokset ja vaatimukset logistiikassa, erityisesti tavaramäärien pieneneminen, ovat ajankohtaisia teemoja, jotka näkyvät sisälogistiikka-työryhmän asialistalla.

– Sisälogistiikka on kehittynyt viime vuosina nopealla tahdilla niin kaupan alalla kuin teollisuudessa. Työryhmässä haluamme panostaa erityisesti siihen, että alan opetus saadaan vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia. Opetuksessa ei voida jäädä kiinni vanhaan, vaan on tärkeä olla kiinni tässä päivässä ja nähdä tulevaan, Viinikkala painottaa.

Esimerkiksi automaation kehittyminen ja lisääntyminen varastoissa muuttaa sisälogistiikan alan työnkuvaa ja työn rooleja. Kehitys asettaa uusia haasteita myös johtamiselle ja esimiestyölle, joka pitää saada näkymään alan opetuskäytännöissä.

– Kun opetus lähtee tämän päivän tarpeista, alalle saadaan tulevaisuuden osaavia tekijöitä. Kaikki tehtaat ovat tänä päivänä eräänlaisia logistisia koneita, ja logistiikan kehittäminen tulee nähdä tärkeänä kilpailutekijänä oman alan markkinoilla, Viinikkala jatkaa.

Sisälogistiikka-työryhmään ovat tervetulleita kaikki alan kehittämisestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneet tahot. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä työryhmän vetäjään tai LIMOWA:n toiminnanjohtajaan Henri Ahlqvistiin.

Sisälogistiikka-työryhmän neljä painopistealuetta:

  • Työkalupakki: Sisälogistiikan mittaus, analyysi, kustannuslaskenta ja benchmarkkaus
  • Keräystehokkuudesta kokonaistehokkaaseen logistiikkaan
  • Sisälogistiikan automaatio nyt ja tulevaisuudessa
  • Verkkokaupan aiheuttamat muutokset sisälogistiikkaan

Työryhmän vetäjä:
Janne Viinikkala, Leanware Oy
janne.viinikkala@leanware.fi

Muut jäsenet:
Henri Ahlqvist, LIMOWAn toiminnanjohtaja
henri.ahlqvist@limowa.fi
Tiina Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu
tiina.jarvinen@lamk.fi
Jari Kaiho, SSI SCHÄFER
jari.kaiho@ssi-schaefer.com
Marko Kesti, Lapin yliopisto/yhteiskuntatieteiden tiedekunta
marko.kesti@ulapland.fi
Ulla Kotonen, Lahden ammattikorkeakoulu
ulla.kotonen@lamk.fi
Pirita Niemi, Työtehoseura TTS
pirita.niemi@tts.fi
Ullamari Tuominen, Lahden ammattikorkeakoulu
ullamari.tuominen@lamk.fi
Marko Kesti Lapin Yliopisto
Marko.Kesti@ulapland.fi

Pin It on Pinterest