Sen sijaan, että pidetään itsepintaisesti kiinni ylimitoitetuista hakkuutavoitteista tai syyllistetään yksittäistä metsänomistajaa, poliitikkojen kannattaisi pohtia hiilinielujen vahvistamista ja metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Generated by Feedzy

Pin It on Pinterest