Komissio antoi toissapäivänä ehdotuksen ”Greening Freight Package”, joka on keskeinen osa kestävän ja älykkään liikkumisen ohjelmaa. Ehdotus pitää sisällään CountEmissionsEU sekä mitat & massat -direktiivit. Yhdistettyjen kuljetusten direktiivin päivitys piti tulla nyt samaan aikaan, mutta se annetaan hieman myöhemmin, kuitenkin vielä tämän kesäsesongin aikana.

Olemme LIMOWA:ssa seuranneet tämän kokonaisuuden kehitystä suhteessa 14.2.2023 annettuihin raskaan kaluston päästövähennystavoitteisiin ja myös vaihtoehtoisten polttoaineiden latausinfraan. Tarkoituksenamme on pohtia käsillä olevaa murrosta mm. Logistiikan opettajien ja tutkijoiden päivässä Kouvolassa to 28.9, jossa Oulun yliopiston autoalan liiketoiminnan professori Jouni Juntunen alustaa käyttövoimien ja muun teknologiakehityksen vaikutuksista vähän kaikkeen. Tulemme myös järjestämään myöhemmin syksyllä kansallisen alustuksen ja keskustelutilaisuuden Greening Freight -paketin mahdollisista vaikutuksista Suomessa ja suomalaisten yritysten toimitusketjuissa. Tässä artikkelissa olevat tiedot perustuvat pääasiassa heti komission julkaisun jälkeen tiistai-iltana innovaatioallianssi ALICE:n vuosikokouksen yhteydessä esitettyihin tietoihin ja niistä siinä yhteydessä käytyyn keskusteluun. Tulemme analysoimaan nämä tarkemmin yhteistyöverkostossamme.

CountEmissionsEU määrittelee päästöjen mittaamisen ja raportoinnin ”binding opt-in”. Eli mittaaminen ja raportointi ei olisi pakollista, mutta jos sitä tehdään ja tuloksia julkaistaan, täytyy soveltaa tietynlaista toimintamallia joka takaa luotettavat, läpinäkyvät ja vertailukelpoiset lukemat. Pohdittavaksi jää mm. se, tuleeko tällaisella raportoinnilla olevan insentiivejä vähäpäästöisempiin kuljetuksiin? Tässä on myös hyvä huomata, että ehdotus tullaan myöhemmin tuomaan lainsäädäntöön ja asetuksiin tarkemmin määritellyllä tavalla, ja tämä saattaisi osua vuoden 2025 alkuun. CountEmissionsEU toimii todellisten multimodalisten kuljetustapahtumien vertailuun eikä sitä kannata sekoittaa muihin yritys- tai toimitusketjutasolla (Scope1, Scope2, Scope3) tapahtuvaan vastuullisuusraportointikehitykseen.

”Itse olen ollut kovin kiinnostunut erityisesti mitat ja massat -direktiivin päivityksestä, ja sen mahdollisista vaikutuksista kuljetusjärjestelmäämme”, LIMOWA:n toiminnanjohtaja Heikki Lahtinen sanoo. Huhti-toukokuun isojen messujen yhteydessä käydyt keskustelut kuitenkin antoivat jo suuntaviivoja siihen, että mitat ja massat -direktiivi ei kiristäkään kansallista sääntelyämme niin voimakkaasti kuin aluksi pelättiin. Toisaalta tämän tuoma nopea muutosmahdollisuuskin saattaa jäädä osin pehmeämmäksi, kun valtion sisäisiä kuljetuksia ei tällä ohjata.

Keskeiset tekniset muutokset koskevat mm. hyväksyttävien minimimittojen ja -massojen kasvattamista niin, että päästöttömät ajoneuvot saavat 4 tonnia ja 90cm lisää pituutta nykyisiin EU-rajoihin, ja erityisesti intermodaaliseen ketjuun kuuluvat ajoneuvot saman 4 tonnia ja 30cm korkeutta (maksimikonttikoko) riippumatta vetoauton teknologiasta. Myös modulirekkojen (EMS) käsittely rajojen yli selkeytyy.

Vaikka mitat ja massat -direktiivi onkin nyt lienee aika lähellä sitä, mitä suomalainen kuljetussektori toivoi eikä pahimmat uhkakuvat realisoituneet, meidän kannattaa jatkaa tämän analysoimista ja seuraamista. Suomalaista kuljetusjärjestelmää kannattaa arvioida kokonaisuutena kuljetusmuotosiirtymiin asti osana kansainvälisiä kuljetusketjuja – ja teknologiaa. Nythän HCT ei toimi kovin helposti osaksi kv.ketjua, vaikka sillä olisikin yksittäisessä kuljetustehtävässä merkittävä kilpailukykyetu suhteessa pienempään EU-ajoneuvoon. Samanaikaisesti tosin näyttää myös siltä, että vaihtoehtoisilla käyttövoimilla – jopa sähköllä – kyettävä vetokapasiteetti kasvaa nopeasti, kun ensimmäiset rekat ovat jo markkinoilla, ja Ruotsissa testissä on jo sähkötoiminen 74t ajoneuvo.

Greening Freight -paketissa on myös toimia rautateiden kapasiteetin kasvattamiseen ja sitä kautta raiteiden käytön lisäämiseen. Päästövähennystavoitteiden lisäksi paketilla pyritään taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen, ja kuten jo todettiin, palataan näiden vaikutusten arviointiin kokonaisuuten syksyllä, kun meillä on myös yhdistettyjen kuljetusten päivitetty ehdotus käytettävissämme.

Lisätietoja:

Heikki Lahtinen, toiminnanjohtaja LIMOWA ry

heikki.lahtinen@limowa.fi 050-3424056

Pin It on Pinterest