LIMOWA on ollut toukokuusta 2022 alkaen mukana kansainvälisen yhdistettyjen kuljetusten yhdistyksen UIRR:n toiminnassa yhteisymmärryssopimuksella. UIRR:n tuottama aineisto CT4EU -projektissa pitää sisällään näkemystä eri kuljetusmuotojen yhdistämisen eduista päästöttömän door-to-door -ketjun toteuttamisessa.

UIRR:n jäseniä oli koolla Göteborgissa elokuun viimeisellä viikolla, ja agendalla oli mm. Euroopan komission heinäkuun 11.pv julkaiseman Greening Freight Packagen vaikutuksia Pohjoismaissa. Siinä on uutta ehdotusta ratakapasiteetin jakamisesta, päästöjen mittaamisen ja raportoinnin mallista (CountEmissionsEU) sekä monia meitä suomalaisia kiinnostavista raskaan kaluston mitoista ja massoista. Varsinainen yhdistettyjen kuljetusten direktiivin päivitys viipyy edelleen, vaikka senkin piti tulla samaan aikaan. LIMOWA on valmistautunut esittelemään pakettia kokonaisuudessaan Suomen näkökulmasta, kun kokonaisuus on julkaistu.

Työpaja järjestettiin autonomisia sähkörekkoja kehittävän start-upin Einriden tiloissa, ja osallistujat pääsivät tutustumaan myös tämän 3,4 mrd€ tilauskannan omaavan yrityksen prototyyppejä kokoavaan tehtaaseen. Tästä tuli myös tietynlainen tulokulma energiamarkkinaan. Ja toisaalta myös siihen, että vaikka autonomisista ajoneuvoista puhutaan paljon, muutos käyttövoimissa tapahtunee vielä nopeammin.

Itse työpajassa oli paljolti esillä Ruotsin markkinan pullonkaulat ja linkittyminen Tanskan kautta syvemmälle Keski-Eurooppaan. Vaikka yhdistettyjen kuljetusten palvelua ei Suomessa tällä hetkellä olekaan tarjolla, meitä selvästi halutaan mukaan tuohon keskusteluun – ja varmasti kuljetusjärjestelmäämme kannattaa kehittää niin, että se tulevaisuudessa synkronoituu sujuvasti naapurimaiden verkostoihin, joissa junalla uskotaan runkokuljetuksessa olevan merkittävä rooli. Omalta puoleltamme työpajassa nousi esille myös uusia kysymyksiä, joita meidän kannattaa keskustella täällä kotimaassa keskenämme.

Lisätietoja:

heikki.lahtinen@limowa.fi

050-3424056

 

Pin It on Pinterest