Logistiikan tehokkuusvaatimukset, automaatio ja robotit tai työvoiman saatavuus ovat olleet pitkään keskustelussa esillä. Vaikka logistiikkapalveluiden kysyntä onkin riippuvainen suhdannetilanteesta, olemme myös nähneet rakenteellista muutosta, eli logistiikkatoimintojen kasvuvauhti ylittää muun taloudellisen aktiviteetin kasvun pidemmällä aikavälillä. Teknologiaa on tarjolla, mutta työntekijöistä ja osaamisesta tullaan käymään kilpailua, kun uusia logistiikkakeskuksia nousee Suomeen.

Saimme kokoontua Hyrian tiloihin aamukahveille 31.8.2023 kuulemaan LOGIS-hankkeen kuulumisia Merja Putuksen johdolla, Hannu Tapion -keynoten sekä Heikki Lahtisen kokoamia tilastoja ja LIMOWA:n ajankohtaisia asioita. Aamun pääasia oli kuitenkin monipuolisen osallistujajoukon kanssa käyty keskustelu! Toivottavasti tästä tuli kotiinviemisiä eri osapuolille, ja jatketaan yhteistyötä, jotta pystymme vastaamaan tunnistettuihin teemoihin.

HyriaInvestoinnitTyovoima31Elo2023 LOGIS_työvoiman saatavuus

Mielenkiintoista on myös pohtia, miten logistiikkakeskusinvestoinnit osuvat eri alueille? Mikä on alue- tai lähivarastojen rooli suhteessa kansallisiin keskusvarastoihin, mikä on esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Baltian keskinäinen kilpailuasetelma ja minkälaiset toiminnot asettuvat mihinkin? LIMOWA:n verkostossa on monenlaista pohdintaa asiakkaiden vaatimusten kehittymisestä ja sen vaikutuksista logistiikkatoimintoihin. Usein näissä näkyy useita erilaisia logistiikan teknologioita: ensin on digitalisoitava, jotta voidaan automatisoida – ja näistä taas syntyy paljon dataa muutoin hyödynnettäväksi.

Silti aamukahvien keskeinen anti liittyi työvoimaan ja osaamiseen, ja voitaneen jopa tiivistää puitteet tarjonneen omaan sloganiin ”kysythän Hyriasta”. Koulutustoimijoilla niin täällä kuin muuallakin on halua vastata markkinoiden tarpeisiin, olipa kyse sisällöistä tai toteutuksen tavoista niin, että opiskelijoiden osaaminen vastaa markkinoiden tarpeisiin.

Lisätietoja:

heikki.lahtinen@limowa.fi

050-3424056

 

Pin It on Pinterest