Perinteikäs vuosittainen logistiikan opettajien ja tutkijoiden päivä saatiin tällä kertaa pidettyä Kouvolassa 28.9.2023. Kiinnostavien alustusten ja vierailukohteiden lisäksi päivä tarjosi juuri sitä, mitä moni etukäteen oli toivonut: meillä oli mahdollisuus keskustella näiden pohjalta osallistujien kesken! Tähän uutiseen on kerätty yksi näkökulma päivään ja linkkejä siinä esillä olleisiin aineistoihin.

Kun muutamana aiempana vuotena alustukset ja vierailut ovat painottuneet enemmän varastoihin ja sisälogistiikkaan, niin tänä vuonna tultiin logistiikan sisältöihin enemmän kuljetuskärki edellä. Oulun yliopiston prof. Jouni Juntunen kuvasi alustuksessaan erityisesti ajoneuvoteknologian kehitystä vaihtoehtoisten käyttövoimien ja autonomisuuden kehittymisen näkökulmista, ja tästä nousikin paljon – jopa yleissivistävää – keskustelua aina energiamarkkinasta koko kuljetusketjuun. Niin käsillä oleva evoluutio kuin myöhemmin kuljetusjärjestelmässä nähtävä revoluutio tulevat vaikuttamaan meihin kaikkiin. Tavallaan tässä on hyvä nähdä niin kehitys energiamarkkinassa esimerkiksi sähköistymisessä ja vedyn mahdollisuuksissa, mutta myös ICT-sektorissa aina kyberturvallisuuteen asti. Muutoksella voi olla merkitystä myös kuljetusmuotojen keskinäisten asetelmien kannalta, mutta edelleen niille on omat roolinsa (ja niiden yhdistämiseen tarvitaan intermodaaliterminaaleja, jollaiseen pääsimmekin lounastauon jälkeen tutustumaan). Visio voidaan jo hahmottaa, mutta aikajänteet eivät ole varmoja vielä. Viime vuosien – ja jopa kuukausien – kehitys on ollut erittäin nopeaa.

Transvalin Markku Viljasen alustus logistiikan historiasta ja käsitteistä oli juuri oikeassa paikassa! Nämä ovat keskeisiä elementtejä opettajille ja tutkijoille. Sisällön lisäksi erinomaista tässä oli myös yritysten ja oppilaitosten vuoropuhelu: mitä logistiikka (tai sisälogistiikka) on, mitä se ei ole – tai mitä ala- ja lähikäsitteitä tähän on? Meidän on myös hyvä hahmottaa ja käyttää mahdollisimman tarkkoja sanoja; esimerkiksi jos puhmme kuljetuksesta, käytetään sitä sanaa, eikä laveampaa ”logistiikkaa”. Toisaalta logistiikan opetuksessa voi olla hyvä myös hahmottaa kattavammin, ”miten ostaja ja myyjä kohtaavat toisensa”, ja sieltä johtaa sitten ne tekemiset, jotka tarvitaan, jotta toimitus voidaan lopulta saattaa perille. Tämä tavallaan näkyi myös Viljasen siteeraamassa artikkelissa logistiikan historiasta, kuinka ymmärrys jakelun tarpeellisuudesta on noussut aikoinaan esille.

Ville Henttu kuvasi alustuksessaan tutkimuksen ja opetuksen yhdistämistä Xamkin kokemuksiin perustuen. Miksi opetusta ja tutkimusta kannattaa yhdistää, miten yhteistyö eri tasoilla yritysten ja muiden verkostojen kanssa tai mitä hyötyjä ja haittoja yhdistämisestä on havaittu? Yhteistyötähän ei kannatta sen itsensä takia väkisin yrittää tehdä, mutta siitä voi olla monenlaista hyötyä, jos osaamisia voidaan yhdistää ja jos tekeminen saadaan synkronoitua esimerkiksi työaikasuunnitelmien puolelta luontevast sekä sopimaan budjetteihin. Keskustelussa oli esillä myös sisällöllisiä kysymyksiä siitä, millä resursseilla ja miten uusia teknologioita voidaan opettaa?

Päivän päätteeksi Heikki Lahtinen kertoi LIMOWA:n ajankohtaisista asioista erityisesti hankevalmistelun osalta. Näitä valmistellaan ja toteutetaan yhdessä useiden eri oppilaitosten kanssa. Yksi keskeinen vaikuttamisen paikka on ”oppilaitostyöryhmä”, jota vetää LABin Miika Kuusisto, ja joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein Teamsissa. Mutta myös muihin työryhmiin voi liittyä mukaan. Keskustelussa nousi esille myös muita mahdollisia yhteisiä aktiviteetteja, joita LIMOWA:n oppilaitosverkostossa voitaisiin yhdessä toteuttaa.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä LIMOWA:n jäsenten XAMKin ja Kinnon kanssa, ja sitä oli pääasiassa valmisteltu LIMOWA:n oppilaitostyöryhmässä (johon mahtuu vielä uusia jäseniä). Kiitoksia kaikille tilaisuuden mahdollistaneille; myös KRAO:n laboratorio oli mielenkiintoinen kohde.

Logistiikan opettajien ja tutkijoiden päivä järjestetään taas syyskuun lopussa 2024. Tarkempi aika ja paikka selviävät suurella todennäköisyydellä vielä tämän vuoden puolella.

Lisätietoja:

Heikki Lahtinen
heikki.lahtinen@limowa.fi
050-3424056

Pin It on Pinterest