Tähän tilaisuuteemme oli koottu ja yhdistetty monta asiaa. Alunperin olimme ajattetkiin tämän kahtena eri kokonaisuutena, jotka lopulta toteutuivat yhdessä: Viitasaarelle rakenteilla olevaan WIILO-alueeseen tutustuminen ja käsillä olevien muutosten tarkastelu sitä esimerkkinä pitäen toi myös omalla tavallaan konkretiaa keskusteluun. Webinaaria voi pitää myös sopivana jatkona, mutta toisenlaisesta tulokulmasta Greening Freight Packagea ja erityisesti sen sisältämää yhdistettyjen kuljetusten direktiiviehdotuksen tarkasteluun keskittyneelle keskustelufoorumillimme ti 16.1.2024.

LIMOWA ry:n omissa alustuksissa johdateltiin aihepiiriin kahdella eri tasolla. Janne Lausvaaran avauksessa oli esillä mm. turvallisen rekkaparkin luokittelukriteerejä. Tähän liittyvä SSTPA (Safe And Secure Truck Parking Areas) on varmasti yksi konkreettinen teema, jota tulemme jatkossakin pitämään esillä. Heikki Lahtinen puolestaan tarkasteli lyhyesti logistiikka-alueiden konsepteja ja profiileja teoreettisemmalla tasolla ja kertoi muutamasta kansainvälisesti esimerkistä.

LVM:n Emmi Simonen alusti vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelman (AFIR) kansallisesta etenemisestä ja toinen vieraileva keynote Finmobilityn Pasi Moisio toi terveiset Brysselistä ajankohtaisista kuljetusalaa koskevista asioista.

Tilaisuuden alkuosassa saatiin kuulla myös Viitasaarelle rakentuvan WIILO -logistiikka-alueen esittely Sampo Siikin toimesta. Tilaisuuden loppuosassa pyrittiin käymään keskustelua sen kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista erityisesti esillä olleiden alustusten pohjalta.

Alustukset ja keskustelun voi myös katsota videotallenteesta YouTubessa.

 

WIILO ei ehkä kokoluokaltaan tule olemaan esitettyjen kansainvälisten esimerkkien mukainen ”sisämaan satama”, mutta siinäkin voidaan tehdä yhteistyötä toimijoiden kesken, ja sitä kautta saavuttaa synergiaetuja. Toisaalta WIILO voi tulla olemaan keskeinen ”puolmatkan krouvi” lataus- ja tankkausinfroineen, turvallisene pysäköintialueineen ja muine palveluineen raskaalle liikenteelle – ja siihen yhteyteen voi syntyä myös kauppaa, varasto-, teollisuus- ja/tai logistiikkapalveluliiketoimintaa. Tämä voi olla yksi esimerkki seuraavalle rahoituskierrokselle Suomesta esitettävistä SSTPA – kohteista.

Energiamurroksen ajatellaan olevan muna/kana -haaste kaluston ja lataus/tankkausinfran kehittymisen välillä. LIMOWA:n roolina voisi olla myös solmupisteverkoston muodostaminen ja sitä kautta koko järjestelmän tukeminen. Yksikään solmu ei pärjänne tässä yksin, vaan yhteistyötä tulee tehdä moneen suuntaan: kuljetusputkien muissakin päädyissä pitänee olla vastaava energiainfrastruktuuri. Tältä osin keskustelu varmaan jatkuu monenkin eri toimijan kanssa.

AFIRiin on tulossa kesällä ensimmäiset lausuntopyynnöt ja muutenkin tässä keskustelussa useat meidän verkostosta tulevat olemaan mukana. Yksi detalji liittyi datan parempaan hyödyntämiseen ja jakamiseen toimijoiden välillä, ja tähän liittyen esimerkkinä nousi esille LIMOWA:n jäsenen Tietorahdin tuottama Maps4Cargo, jonka kaltaiset alustat voisivat olla toimivia jaettaessa näihin liittyviä tietoja kuljetusyritysten tasolla. LIMOWA voisi olla myös lausumassa maankäytön kysymyksistä tämänkin korridorin molemmissa päissä: MAL-sopimuksen laajemminkin, ja erityisesti mitä aluevarauksia logistiikalle tarvitaan, ja miten ne kannattaa varustella? Näihin liittyen keskusteluissa on ollut jo uusiakin työpajoja vastaavien aiheiden ympärillä.

Kokonaisuus täydentyy myös katsomalla EU-tasolta tulevia ohjeistuksia lähitulevaisuuteen: raskaan kaluston hiilipäästövähennyksistä on päästy sopuun ja ne tulevat olemaan kunnianhimoiset, hiilineutraalien polttoaineiden määritelmä on pudonnut pois kehikoista (vaikka Finmobility yrittää vielä siihen vaikuttaa), mittojen ja massojen (W&D) ja yhdistettyjen kuljetusten ”porkkana” ulkoiskustannusten laskentamalleineen ovat etenemässä tahoillaan.

Lisätietoja

heikki.lahtinen@limowa.fi
+358-50-3424056

janne.lausvaara@limowa.fi
+358456352653

risto.sivonen@limowa.fi
+358503888099

 

 

Pin It on Pinterest