Meillä Suomessa käydään maan sisälläkin kovaa keskustelua uusia nopeista rautatieyhteyksistä. Rail Baltica on varmaankin yksi esimerkki, jota moni seuraa mielenkiinnolla niin matkustaja- kuin tavaraliikenteenkin uuden palvelutarjonnan näkökulmista. Jälkimmäinen varaan enemmän LIMOWA-verkoston toimijoiden ammatillisen fokuksen kohteena, ja siksi pyrimmekin tekemään yhteistyötä Rail Baltican kanssa – vähintäänkin jakamalla informaatiota sen kehittymisestä sekä myöhemmin ottamaan oppia ja jakamaan hyviä käytäntöjä heidän kanssaan.

Rail Baltica:n Girts Abolins puhuu 3.11.2022 ProRautatie ry:n webinaarissa, jonka valmisteluun myös LIMOWA on osallistunut. Lokakuun lopussa Rail Baltica myös avasi kyselyn, johon toivotaan vastauksia suomalaisiltakin toimijoilta, jotta he kykenevät edistämään hankettaan täällä olevien toimijoiden tarvitsemaan suuntaan. Alla olevista linkeistä pääsette kiinni niin yleisesityksiin (pdf) kuin eri tyyppisille toimijoille suunnattuihin englanninkielisiin excel-pohjaisiin kyselyihin, joiden vastaukset voitte toimittaa suoraan girts.abolins@railbaltica.org.

RB presentation for Freight User Survey

Piggyback samples

Idea suurnopeustavarajunasta

Kyselylomake (excel) huolintaliikkeille

Kyselylomake (excel) rahdinantajille

Kyselylomake (excel) alan järjestöille

Pidämme yhteyttä Rail Baltican tiimin kanssa, ja pyrimme aika ajoin päivittämään siihen liittyvää tietoa jäsenistöllemme. Mutta autetaan me myös heitä omalta puoleltamme mm. vastaamalla tähän kyselyyn niin, että he voivat tulevaisuudessa palvella myös suomalaisia yrityksiä koskevissa tavaravirroissa entistä paremmin.

Lisätietoja:

Heikki Lahtinen

+358-50-3424056

LIMOWA ry

Pin It on Pinterest