Elintarvikkeiden arvoketju, verkkokaupan kehittyminen, niiden markkinarakenteet ja logistiikka tuntuvat kiinnostavan vuodesta toiseen laajaa joukkoa erilaisia yrityksiä. Samanaikaisesti tarjolle tulee uudenlaista teknologiaa, mutta myös olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan hyödyntää älykkäämmillä tavoilla. Mm. näistä aineksista lähdimme liikkeelle aamukahvitilaisuuteen ColligXille Keravalle ex-Tukon valtavaan jakelukeskukseen.

Jotta keskustelusta ja vierailusta saataisiin enemmän irti, tässä tapauksessa oli ehdottoman hyvä – ja aivan välttämätöntä – ymmärtää ColligXin lyhyt historia yritysjärjestelyineen ja strategisine kumppanuuksineen, sekä niistä syntynyt ainutlaatuinen palvelukokonaisuus vastaamaan tuottajien ja erilaisten asiakassegmenttien välisiä logistiikkaputkia täyttämään.

Isäntäorganisaation esitystä täydensivät kolme asiantuntijapuheenvuoroa:

  1. Ada Insightsin Arhi Kivilahti otti esille ruoan verkkokaupan ja erityisesti keräilyn haasteita myymälä vs. keskusvarastovaihtoehdoissa, ja millaisia pullonkauloja myymäläkeräilyyn liittyy. Dioissa oli esillä myös monta muuta tulokulmaa datan hyödyntämisestä uusiin palveluihin ja myymäläformaattien kehityskaariin.
  2. GS1:n Laura Juntusen ”standardit toimitusketjussa” kattoi tarpeellisen perusasetelman lisäksi myös nyt käsillä olevan merkittävän uudistuksen, kun 2D-viivakoodi tulee laajamittaisesti standardiin perustuen käyttöön – ja millaisia uusia ratkaisujan sen päälle voi edelleen syntyä.
  3. OMRONin Ilmari Kyyrönen painotti taas osin edellä mainittujen standardien päälle rakentuvia jäljitettävyysratkaisuja esimerkiksi tuotteen alkuperää varmentamaan.

Ohjelmassa oli tilaa myös keskustelulle, mutta ei tälläkään kertaa riittävästi. Hienosti kuitenkin osallistujat lähtivät kommentoimaan alustuksissa olleita teemoja, ja LIMOWA:lle näistä saatiin laitettua muistiin useampiakin avainsanoja, joihin voidaan yrittää etsiä vastauksia jo nyt tässä käynnistyneessä AILOG4.0 (Artificial Intelligence Enforced Logistics 4.0) -hankkeessa. Esimerkiksi data ja sen hyödyntäminen olivat esillä usealla eri tavalla.

Osallistujat pääsivät myös jalkautumaan halliin, ja näkemään käytännössä, miten palveluita tuotetaan, ja miten olemassa olevan kiinteistön sinne jo aikaisemmin asennettuja ratkaisuja on muokattu uuteen käyttöön palvelemaan nyt luotua uutta kokonaisuutta ja sen asiakaskuntaa. Toivottavasti vierailusta ja keskustelusta oli iloa isäntäyritykselle, mutta sitä se varmasti oli monelle osallistujalle: meidän kannattaa vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä näistä teemoista.

Tilaisuus järjestettiin LIMOWA:n puolelta osana juuri käynnistynyttä AILOG4.0-hanketta, jonka päärahoittajana on Uudenmaan liitto AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman lisääminen) -instrumentillaan. Tulemme hankkeen puitteissa etenemään myös konkreettisemmin sisältöjen edistämiseen työpajoissa ja etenemään aktivoimaan kokeiluja, mutta tämäkin oli jo loistava alku monipuolisen toimijaverkoston saamisessa koolle ja tietosisältöjen kartoittamisessa. Aulassa ei ilmeisesti sitten TUKO:n suuruuden päivien ole ollut vastaavaa pöhinää…

Lisätietoja:

Heikki Lahtinen
heikki.lahtinen@limowa.fi
050-3424056

 

Pin It on Pinterest