Verkkokauppa-työryhmän tavoitteena on parantaa suomalaisen verkkokaupan kilpailukykyä ja luoda edellytyksiä paremmalle ja nopeammalle verkkokaupalle, informaation liikkumiselle, varastoinnille ja kuljetuksille.

– Haluamme saada suomalaiset yritykset kiinnostumaan verkkokaupasta ja sen kehittämisestä. Herätämme keskustelua siitä, millaisia muutoksia ja vaikutuksia verkkokaupalla on ollut ja tulee olemaan logistiikkaketjuun ja yritysten liikevaihtoon, kertoo LIMOWA:n verkkokauppa-työryhmän vetäjä, Tapani Tilus Konecranes Finland Oy:stä.

Tiluksen mukaan Suomesta on puuttunut selkeä ja eri sidosryhmiä yhdistävä taho, joka tukee suomalaisen verkkokaupan logistiikkaa.

– Työryhmässä luomme verkostoja, saatamme yhteen verkkokaupan ja sen logististen haasteiden parissa työskenteleviä ihmisiä ja yrityksiä keskustelemaan edellytyksistä tehostaa tavaran nopeaa liikkuvuutta. Järjestämme myös seminaareja kiinnostavista teemoista, tapaamme säännöllisesti ja pidämme kokouksia verkon yli, Tilus kertoo.

Työryhmän kohderyhmää ovat esimerkiksi kuljetus-, informaatio- ja varastointialan yritykset, automaatioteknologian kehittäjät, kauppaketjut, joiden haasteena on saada asiakkaat noutamaan ostoksensa kaupoistaan sekä tavarantoimittajat, jotka haluavat tuotteensa verkkokauppoihin.

– Isojen logistiikkakeskusten ohella tarkastelemme asioita myös yksittäisen kuluttajan ja tavarantilaajan näkökulmasta, Tilus lisää.

Verkkokaupan logistiikan monisäkeisyys

Verkkokauppa-työryhmässä ollaan kiinnostuneita koko sitä prosessista, mitä tuotteille tapahtuu ostohetkestä alkaen: miten ja millä tavalla tuote päättyy kuluttajalle tai tavarantilaajalle esimerkiksi teollisuudessa.

– Työryhmään on saatu mukaan monipuolinen asiantuntijaryhmä eri aloilta ja olen iloinen, että alan koulutussektori on vahvasti mukana toiminnassa. Käännämme katsetta myös tulevaan, ja haluamme tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita yrityksissä ja koulutustarjonnassa, Tilus jatkaa.

Tätä päivää ja tulevaisuutta ovat esimerkiksi vihreät arvot, kestävä kehitys ja ympäristön huomioiminen logistiikkaketjun eri vaiheissa.

– Haluamme edistää ja tukea hyviä konsepteja, joita Suomessa on menossa verkkokauppaan liittyen niin yritys- kuin yhteiskuntatasolla. Samalla tuomme suomalaisten yritysten ja alan toimijoiden tietoisuuteen myös verkkokaupan trendejä maailmalta.

Työryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat olla mukana rakentamassa ja kehittämässä suomalaista verkkokauppaa ja siihen liittyvää logistiikkaa. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä työryhmän vetäjään tai LIMOWA:n toiminnanjohtaja Henri Ahlqvistiin.

LIMOWAn verkkokauppa-työryhmän painopistealueet:

  • Suomalaisen verkkokaupan kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä logistiikan, informaation jakamisen ja varastoinnin palvelutarjontaa.
  • Alan yritysten välisen yhteistyön tukeminen ja tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista ratkaisuista.
  • Asiakkaiden ja tulevaisuuden logistiikan osaamistarpeiden tunnistaminen ja esiin nostaminen yrityksissä sekä koulutustarjonnassa.
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Työryhmän vetäjä:
Tapani Tilus, Konecranes Finland Oy
Tapani.tilus@konecranes.com

Muut jäsenet:
Miika Kuusisto, Lahden ammattikorkeakoulu
miika.kuusisto@lamk.fi

Outi Kettunen, Rocla Solutions
outi.kettunen@rocla.com

Peter Klenberg, BooKit
Peter.klenberg@bookit.net

Janne Lausvaara,Tietorahti
janne.lausvaara@tietorahti.fi

Jaakko Vikman, Logitrail Oy
jaakko.vikman@logitrail.com

Kai Lindfors, Konecranes Finland Oy
Kai.Linfdors@konecranes.com

Pin It on Pinterest