Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on noussut viime aikoina voimakkaan keskustelun kohteeksi yrityksissä ja koko yhteiskunnassamme. Logistiikassa ja toimitusketjujen hallinnassa on ollut jatkuvasti painetta kehittää tehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja, ja niissä arvioidaankin jatkuvasti esimerkiksi digitalisaation ja automatisoinnin mahdollisuuksia. Logistiikka kun on tavaravirtojen käsittelyn lisäksi myös informaatiovirtojen hallintaa.

LIMOWA on ollut pitkää mukana ja näkyvillä mm. ”teollisuuden digitaalisessa uudistumisessa”, jossa olemme koonneet myös uuden sukupolven kokoonpanotehtaan vision ja tiekartan yhdessä TechVillan ja useiden muiden organisaatioiden kanssa. Näissä on ollut isosti esillä digitalisoinnin päälle mahdollistuvat automatisoinnit ja robotisoinnit, mutta myös se, kuinka uutta syntyvää dataa voitaisiin käyttää paremmin toiminnan ohjaamisessa. TechVilla on jatkanut näistä HAMKin kanssa NUOTTA-hankkeessaan syvemmälle asiakasymmärryksen kehittämiseen.

Siinä missä useat yritysvierailukohteemme ovat fyysiseen materiaalinkäsittelyyn liittyviä, Heikki Lahtinen alusti ja ohjasi keskustelua Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY:n tapahtumassa 31.8.2023 myös hankintojen näkökulmasta. Hankinta on kuitenkin iso osa useimpien yritysten toimintaa ja kiinteä osa logistiikan ja toimitusketjujen kokonaisuutta. Keskustelufoorumin ”tekoäly hankintojen eri tasoilla” tarkoituksena oli avata peli hankintojen monipuolisista toiminnoista, niiden taustalla olevista teorioista, pohtia mitä tekoäly on – ja miten se voisi vaikuttaa hankinnoissa, sekä aktivoida tästä kiinnostuneita yrityksiä yhteiseen kehittämistoimintaamme mukaan. Monipuolinen osallistujajoukko toi ansiokkaita näkökulmia esille keskusteluun, ja suunnittelemmekin järjestävämme jatkotilaisuuden (todennäköisesti webinaarina) myös tästä ”tekoäly hankinnoissa” teemasta keväällä 2024, kun saamme vähän lisää konkretiaa teemaan ympärille.

Tilaisuus oli osa juuri käynnistynyttä AILOG4.0 (Artificial Intelligence Enforced Logistics 4.0) -hankettamme. Hankkeen päärahoittaja on Uudenmaan liitto ja hanke kestää 31.12.2024 saakka.

Lisätietoja:

heikki.lahtinen@limowa.fi

050-3424056

TEKOÄLY HANKINNAN ERI TASOILLA

Pin It on Pinterest