LIMOWA ry:n sääntömääräinen vuosikokous saatiin pitää Postin pääkonttorilla Helsingin Ilmalassa keskiviikkona 29.3. Varsinaisten sääntömääräisten asioiden lisäksi agendalle saatiin vilkasta asiantuntijakeskustelua. Kuten alla oleva kuva kertoo, saimme etäyhteydellä osallistuvien lisäksi paikan päälle myös monipuolisesti alan keskeisiä vaikuttajia.

Vuosikokouksessa ei ollut tälle vuodelle toimihenkilöiden valintaa. Keskustelua saatiin kuitenkin aikaiseksi mm. vuoden 2022 mukavia aktiviteetteja kerranneesta toimintakertomuksesta sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen viime vuodelta ja suunnitelmat kuluvalle vuodelle. Myös LIMOWA:n strategian ja tekemisten visualisoinnista saimme mukavaa palautetta; tämän pohjalta on helpompi myös keskustella siitä, mihin yhteisiin kehittämisen kohteisiin me panostamme. Vuosikokous päätti myös lisätä LIMOWA ry:n sääntöihin yhden pykälän, joka huomioi entistä paremmin kilpailulainsäädännön. Voimme hyvillä mielin jatkaa yhteistä kehittämistä.

Oheisohjelman asiantuntijasisältöistä vastasivat isäntäorganisaation, LIMOWA:n hallituksen puheenjohtajana toimiva, Vesa Rinne (Trasval) sekä Antti Kaunisto (Leanware). Näistä puheenvuoroista voitaneen poimia keskeisenä sanana ”vastuullisuus”. Jäsenten kesken kävimme keskustelua mm. ”maailman vastuullisimmasta logistiikasta”, ”datan merkityksestä vastuullisuusraportoinnissa” ja ”logistiikkatyön merkityksellisyydestä” yleisellä tasolla. Digitalisaatio ja sitä myötä kasvava data sekä kestävä kehitys osana vastuullista toimintaa näkyvät myös LIMOWA:n hankkeissa ja tekemisessä. Jatketaan tätä tekemistä yhdessä eteenpäin.

Iso kiitos vuosikokoukseen osallistuneille ja siihen panoksensa antaneille!

Pin It on Pinterest