LIMOWA

Toteutetut hankkeet

ESLOGC

EsLogC-hankkeessa kehitettiin logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotettiin uutta tietoa logistiikkakeskuksista. ESLogC:ssä toteutettiin 20 erillistä kehittämisprojektia, joista hyötyvät erityisesti logistiikkakeskuksia kehittävät, suunnittelevat tai toteuttavat yritykset, joista osa oli aktiivisesti mukana eri osaprojekteissamme.

Yritykset ovat olleet toteuttamassa ja ohjaamassa projektien sisältöjä, millä on varmistettu, että kaikki projektit kytkeytyvät käytännön toimintaan. Hanke päättyi syyskuussa 2012.
Lisätietoja EsLogC-hankkeesta

Hankkeen keskeiset tutkimus- ja kehittämistoimenpiteet on koottu ja tiivistetty myös logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirjaan, joka on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.
Ladattava teos: Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirja 2012

RESLOG2

Yhteistyömallit logistiikka-alueilla 2013-2014
Reslog-hankkeessa tiivistettiin yhteistyötä logistiikka-alueella olevien toimijoiden kesken. Yhteistyömalleina olivat esimerkiksi yhteishankinnat tai resurssien jakaminen (tilapörssi, henkilöstöpooli, jätteet raaka-aineiksi jne.).

Yritykset ovat erittäin kiinnostuneita tekemään yhteistyötä muiden samalla yritysalueella toimivien organisaatioiden kanssa. Yritykset näkevät runsaasti yhteistyömahdollisuuksia ja synergiapotentiaalia esimerkiksi:

– pienkuljetus- ja pikakuriiripalveluiden koordinoinnissa,
– henkilöstö- ja kalustopoolien muodostamisessa,
– alueturvallisuuden ja
– yhteishankintojen toteuttamisessa sekä
– tiedottamisessa, markkinoinnissa ja vaikuttamisessa.

Synergiaetuja nähdään aika yleisesti, mutta niiden realisoiminen vaatii selkeät toimintamallit. Hyvinkään Sahanmäen yritykset ovatkin käynnistäneet keskinäisen yhteistyön perustamalla yritysalueelle kehittämisyhdistyksen. Yhdistys voi toimia mm. yhteishankintojen kilpailuttajana tai yhteisen viestin välittäjänä silloin, kuin alueen yritykset haluavat vaikuttaa yhdessä. Hyvinkään Sahanmäessä suuri joukko yrityksiä on tarttunut tähän mahdollisuuteen ja ovat käynnistäneet useita toimenpiteitä yhdessä edistääkseen omia intressejään. Nyt kerätty tieto ja toimintamallit ovat sovellettavissa myös muiden vastaavien yritys- ja logistiikka-alueiden kehittämiseen. Yhteistyön toteuttaminen logistiikka-alueilla (ResLog2) toteutettiin 1.1. – 31.8.2015 Teknologiakeskus TechVillan ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hankkeen budjetti oli 50 000 euroa ja sen päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

TUDI

”TUDI – teollisuuden digitaalinen uudistuminen” –hankkeessa kootaan teollisuuden digitaalista uudistumista edistävä toimijaverkosto sekä kerätään tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä parhaista käytännöistä. Hankkeessa valmistellaan konkreettisia pilotteja. TUDI-hanke voi myös avustaa valmistelemaan tulevia teollisuuden digitaalista uudistumista tukevia toimenpiteitä mm. avustamalla suomalaisia toimijoita kansainvälisiin t&k-hankkeisiin, joihin kaivataan laadukkaita yrityksiä mukaan. Nyt syntyvä kehittämisyhteisö ”teollisen digitaalisen uudistumisen foorumi” on asiantuntijoiden kohtaamispaikka myös tulevaisuudessa.

Hankkeessa järjestetään useita työpajoja yritysten käytännön haasteiden parissa sekä tutustumismatkoja soveltuviin kohteisiin. Voimme myös avustaa teitä kohti kansainvälisiä kehittämishankkeita valmistelemalla TUDI-aihepiiriin soveltuvia SpinOff-hankkeita. TUDI-hankkeen päärahoittajana toimii Uudenmaan liitto. TUDI päättyi maaliskuussa 2017.

ENERGIAVÄYLÄ

Energiaväylä-hankkeessa selvitettiin teollisen ylijäämälämmön jakamismahdollisuuksia naapurikiinteistöille. Hankkeessa on kaksi case-aluetta, joista toinen on Hyvinkään Sahanmäen alue, jolla toimii runsaasti energiaa käyttävä lasivillatehdas. Toinen case-alue oli Mäntsälän Kapulin alue, jolla sijaitsee mm. Yandexin datakeskus ja jonka ylijäämälämpöä on jo jonkin aikaa hyödynnetty alueen kaukolämmöntuotannossa.

Lisätietoja hankkeesta

• LIMOWA ry.
Kankurinkatu 4-6, HYVINKÄÄ
y-tunnus: 2201289-7
Katso yhteystiedot

Seuraa meitä:

Pin It on Pinterest