Logistiikkakeskusten ja ketjujen turvallisuus on ollut jatkuvasti LIMOWA:n sidosryhmien agendalla. Jo aikoinaan kokosimme tähän tietosisältöä kattavaksi kortistoksi niin työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kuin rikosturvallisuudenkin näkökulmista (ESLogC Safety & Security, 2011).  Muualla Euroopassa on ollut jo pitkään huoli toimitusketjuihin kohdistuvasta rikollisuudesta aina pysäköityjä ajoneuvoja myöten – ja näiden pysäköinnillä on myös yrityksen toiminnan sekä myös muun liikenteen sujuvuuden kannalta merkitystä. LIMOWA-jäsenistä Tietorahti on työstänyt karttasovellusta, josta kuljettajat löytäisivät paremmin sopivat pysäköinti- ja pysähtymispaikat.

Isomman mittakaavan turvallisten rekkaparkkien (SSTPA, Safe and Secure Truck Parking Areas) luokitteluun on saatu kesällä 2022 EU-tason ohje (linkissä suomeksi ko. EU-normit) siitä, millaista palvelusisältöä missäkin tulisi olla. Näillä voidaan turvata sekä rahtiketjun rikkoutumattomuutta että edistää kuljettajien työoloja. Olemme mukana Europlatformsin toiminnassa, ja toukokuun 2022 kokouksessa tarkastelimme myös tätä teemaa ja jaoimme siitä tietoa jäsenistöllemme. Normit ja tuki liittyvät erityisesti kuljettajien työolojen parantamiseen mm. edistämällä rekkaparkeissa olevia palveluita.

Turvallisiin rekkaparkkeihin (SSTPA Safe and Secure Truck Parking Areas) CEF-haku on auki vielä tammikuun 2024 loppuun asti. Suomalaisten toimijoiden kannattaa hyödyntää käsillä oleva tilaisuus. EU-tukea on nyt tarjolla pysäköintialueisiin investoimiseen. Meillä jää liian helposti hyödyntämättä EU-tasolta tarjottavat panostukset teemoihin, jotka auttaisivat ratkaisemaan haasteita täällä kotimaassa. Ehkä tässä on myös itsellemme työtä LIMOWA:ssa: vaikka viranomaiset toimittavatkin kansalliselle tasolle tietoa avoinna olevasta mahdollisuudesta, meidän tulisi itse tunnistaa, esitellä ja edistää näitä investointeja keskeisten TEN-T -väylien ja solmupisteiden läheisyydessä. Muutoin toimijat eivät osanne tarttua asiaan, vaikka esim. Traficomin infotilaisuuden 17.10.2023 materiaalien perusteella ainakin lähtötietoja on tarjolla. LIMOWA:ssa tulkitsemme niin, että SSTPA-investointeihin tuki on 50%, vaikka em.materiaalissa on alempi maininta.

Ko.haku on nyt avoinna 30.1.2024 saakka ja kansallinen päätöksentekotaso 2.1.2024 asti, joten jos tätä investointitukea haluaa hyödyntää, siihen pitää iskeä kiinni välittömästi. Edelleen turvalliset rekkaparkit ja niiden visualisointi liittyvät monella tapaa LIMOWA:n toimintaan myös jatkossa: logistiikkakeskusrekisterimme, niihin kytkeytyvät varastokentät, tässä tekstissä olevat pysäköintialueet ja edelleen pysähtymispaikat voisivat olla yksi ja sama karttasovellus ja tietokanta, johon voitaisiin tarjota erilaisia näkymiä esimerkiksi huoltovarmuus- tai kiinteistökehitystarpeisiin – ja tietysti palvelu ensisijaisesti varmistaisi häiriöttämät kuljetusketjut ja paremmat työolot.

Lisätietoja:

Janne Lausvaara & Heikki Lahtinen
045-635-6352653 & 050-3424056
LIMOWA ry
janne.lausvaara@limowa.fi & heikki.lahtinen@limowa.fi

Pin It on Pinterest