Viimeisen parin vuoden aikana isot kaupanalantoimijat, kuten S-ryhmä, Lidl, Wihuri ja Kesko ovat rakennuttaneet uusia logistiikkakeskuksia tai laajentaneet olemassa olevia. Samoin suurista logistiikkayrityksistä esimerkiksi DSV, HUB Logistics ja Posti ovat rakennuttaneet uusia keskuksia.

– Selvä trendi on nyt se, että uusien logistiikkakeskusten sijainti painottuu alueille, joissa on toimivat liikenne- ja toimitusverkot. Tällaisia ovat pääkaupunkiseudulla Vantaa ja erityisesti Kehä III:n alue, Uudenmaan kehyskunnat sekä Lahden alue, kertoo LIMOWA:n logistiikkakeskus-työryhmän vetäjä, Markku Mikala Logicorista.

Osa logistiikkakeskuksista on selvästi kehittymässä enemmän lajittelukeskusten suuntaan tai läpivirtausterminaaleiksi, joiden merkitys ja tarve tulee lisääntymään verkkokaupan kasvun myötä.

– Myös logistiikan intermodaalisuus tulee säilymään tulevaisuuden trendeissä, kun tavarantoimitukset siirtyvät eri kuljetusmuodosta toiseen. Uudet teknologiat ja innovaatiot kuten esimerkiksi robotit ja dronet ovat kokeilukäytössä Suomessakin, Mikala toteaa.

Joustavaa logistiikkaa vihreillä arvoilla

Joustava logistiikka on uusi käsite logistiikkakeskusten toiminnassa. Se tarkoittaa sitä, että keskusten ja tilojen käytettävyyttä voidaan säädellä tilanteen mukaan niin, että se sopii yhteen sen hetkisen logistiikkatoiminnan vaatimusten ja tarpeiden kanssa.

– Joustavuus edellyttää logistiikkakiinteistöiltä myös digitaalisuutta, valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää uutta teknologiaa ja älyratkaisuja. Parhaassa tapauksessa tämä tehostaa koko toimitusketjua, kun prosesseista tulee entistä ketterämpiä, Mikala painottaa.

Kasvava kaupungistuminen asettaa omat haasteet city-logistiikalle. Jakelupisteiden tulee olla lähellä tavarantilaajia ja toimitusten jakelun tulee tapahtua mahdollisimman nopeasti ja ympäristöystävällisesti.

– Teollisuuden tavoitteena on vähentää kuljetus- ja toimitusketjujen ympäristökuormitusta ja pyrkiä käyttämään vihreää logistiikkaa. Myös logistiikkayritykset yhdistävät toimintaansa nykyään yhä enemmän kestävän kehityksen tavoitteita, jotta kuljetus- ja toimitusketjujen ympäristökuormitusta saataisiin vähenemään.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest