Logistiikan opettajien ja tutkijoiden päivä saatiin pitää hybriditilaisuutena verkossa ja Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan campuksella. Osa tilaisuuden diaesityksistä on saatavana alla olevista linkeistä:

12:00  Iltapäivän esittely, Heikki Lahtinen LIMOWA ry

Tilaisuuden virallinen avaus & tervetuloa, Markku Anttonen Laurea

Miksi koemme tämän foorumin tärkeäksi? Miika   Kuusisto LAB & pj LIMOWA   ry:n oppilaitoksen   työryhmä.

12:20 Village of Logistics and Supply Chain, Elvina Nowak & Elsie   Sauty Euralogistic (FR).

12:50  Hankkeiden esittely 4 x 7,5min

1)NewLog, Marko Liimatta, Hyria

2)Safeinlog, Jaana Lerssi-Uskelin, LAB

3) Smart Hub Solutions, Heidi Järvi, XAMK

4) CEGO, Mikael Seppälä, Laurea

13:20  Yritysten puheenvuorot: mitä ja millaista koulutusta   tarvitaan? -Janne Viinikkala perustaja Leanware Oy

-Interaktiivinen osuus: kysymyksiä ja vastauksia 20min.

Verkostoitumiskahvien jälkeen loppuiltapäivä käytettiin lähitilaisuuteen osallistuneiden opettajien ja tutkijoiden kanssa keskusteluun ajankohtaisista teemoista. Etukäteen pyydettyinä keskusteluteemoina olivat mm.

1)Mitä hyvää/huonoa korona on tuonut toteutustapoihin ja miten tästä eteenpäin koulutuksessa toimitaan?

2)Lähitulevaisuuden hankkeet; miten tasapainotetaan sisältö, rahoitus, tavoitteet, sidosryhmät?

3)Monitieteinen logistiikka. Mitä ja miten painotamme (esim. teoria, metodologia) ja mitkä ovat läheiset rajapinnat, joita voisimme hyödyntää nykyistä vahvemmin?

Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkeä ja tälle instituutiolle on selkeästi tarvetta. Tästä motivoituneena tulemme järjestämään tilaisuuden entistä parempana tulevina vuosina, mutta teemasta kiinnostuneiden kannattaa olla aktiivisia jo nyt osallistumalla mm. oppilaitostyöryhmäämme, jonka kokouksissa tulemme purkamaan tämän tilaisuuden antia, käynnistämään seuraavat toimenpiteet ja valmistelemaan tulevia t&k-hankkeita, jotka ovat keskeisiä uuden osaamisen ja kyvykkyyden luomisessa.

Lisätiedot:

Heikki Lahtinen, Toiminnanjohtaja, LIMOWA ry
050 342 4056, heikki.lahtinen@limowa.fi

Pin It on Pinterest