LIMOWA ja kansainvälinen yhdistettyjä kuljetuksia edistävä toimija UIRR ovat allekirjoittaneet MoU:n Brysselissä 17.5.2022. Yhteistyö pitää sisällään erityisesti tiedon jakamista eri sidosryhmille yhdistettyjen kuljetusten mahdollisuuksista. UIRR toteuttaa tällä hetkellä Combined Transport for EU -kampanjaa, jonka englanninkielisen CT4EU -esitteen jaamme tässä.

UIRR:n jäsenet ovat pääasiassa kaupallisia toimijoita, kuten yhdistettyjen kuljetusten operaattoreita, terminaaleja ja/tai teknologiatoimittajia. Liitännäisjäseninä on eurooppalaisia logistiikan kehittämistä toteuttavia yhdistyksiä, ja LIMOWA voi hyvin toimia puolueettomana alan edistäjänä jakamalla myös UIRR:n tuottamaa tietoa. Eri kuljetusmuotoja tarvitaan ja niillä on omat etunsa: optimaalinen kuljetusjärjestelmä niin taloudellisesta kuin kestävän kehityksen näkökulmastakin saadaan aikaiseksi, kun kykenemme yhdistämään nämä. Tämä MoU jatkaa LIMOWAn pitkään toteuttamaa näkemystä yhdistettyjen kuljetusten tarpeellisuudesta.

LIMOWA:n Heikki Lahtinen ja UIRR:n Ralf-Charley Schultze Brysselissä 17.5.2022

MoU allekirjoitettiin LIMOWA:n vierailulla Ranskaan ja Belgiaan toukokuun puolivälissä 2022. Matkalle osallistui 11 henkilöä LIMOWA:n kotimaisista kumppaneista. Tutustuminen UIRR:n toimintaan tapahtui näin hyvällä tiimillä, ja toivottavasti yhdistettyjen kuljetusten käynnistyminen uudelleen myös meillä Suomessa on entistä lähempänä. LIMOWA on mielellään omalta osaltaan mukana tässä toiminnassa tarvittavan tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Lisätiedot:

Heikki Lahtinen

+358-50-3424056

heikki.lahtinen@limowa.fi

LIMOWA ry

Pin It on Pinterest