LIMOWA sai olla fasilitoimassa Tuomi Logistiikassa ja TAYS:issa toteutettua ”terveydenhuollon logistiikan kehittämispäivää” 11.10.2023. Kuten aikaisemmin muillakin toimialoilla, pyrimme toteuttamaan tämän ”vertaiskehittämisen” hengessä niin, että tästä syntyisi kohteiden lisäksi osaamista ja kokemuksia myös mukana olleille muille tahoille.

Olemme aikaisemmin koonneet mm. ”uuden sukupolven kokoonpanotehtaan vision ja tiekartan” (2020) sekä ”suomalaisen sisälogistiikan t&k -agendan” (2014). Voisi olla hyvä pohtia näiden päivittämistä tähän hetkeen, mutta myös hyödyntämistä ja laajentamista muilla toimialoille, kuten esimerkiksi nyt käsillä olleseen terveydenhuollon kontekstiin.

Vierailu Tuomi Logistiikkaan ja TAYSiin tuotti meille itsellemme merkittävästi aineistoa ja näkemyksiä terveydenhuollon toimintamalleista ja siellä olevista mahdollisuuksista. Kiitokset työpajan isännille sekä monipuoliselle osallistujajoukolle.

Kehittämispäivä vaikutti antoisalta laajalle osallistujajoukolle vierailukohteesta, muille terveydenhuollon toimijoille eri puolilta Suomea ja muulle LIMOWA -verkostolle. Perinteiden mukaisesti kokosimme tilaisuudesta kohdeyritykselle aineiston sisällöistä ja havainnoista. Omalta puoleltamme jatkamme aihepiiriin liittyviä toimia eri toimialoilla jo tulevina viikkoina, ja tarkoitusenamme on järjestää seuraava vastaava tilaisuus terveydenhuollon sektoriin ensi keväänä toistuen puolivuosittain eri kohteissa.

TUDI_VisioRoadmap_FINAL

Juuri käynnistynyt Uudenmaan liiton rahoittama AILOG4.0 (Artificial Intelligence Enforced Logistics 4.0) -hanke mahdollistaa omalta osaltaan nämä toimenpiteet 6/2023-12/2024. Olkaa tekin yhteydessä ja arvioidaan, miten näissä puitteissa voimme edistää logistiikan TKI-toimintaa yhdessä.

Lisätietoja:

heikki.lahtinen@limowa.fi
050-3424056

 

 

Pin It on Pinterest